Burgerhuis met achterhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sluizeken
Locatie Sluizeken 30, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis met achterhuis

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Onderkelderd diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met achterpuntgevel, uit de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel, volgens archiefstukken licht gewijzigd in 1752: bovenste trap en topstuk vervangen door gebogen fronton, voorts verwijderen van vensterkruisen en vervangen der bovendorpels. Rechthoekige bovenvensters met zandstenen negblokken en sponning per register gevat tussen waterlijsten; ontlastingsbogen met zandstenen sluit- en aanzetstenen. In de geveltop, vierkant zolderluik en omlijste ovale oculus met gebogen druiplijst tussen afhangende voluten. Gewijzigde muuropeningen op begane grond.

Achterbouw. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), met links aandak, uit de 16de tot 17de eeuw. Bakstenen lijstgevel op plint van veldstenen. Verankerd, onder meer kruisvormig. Kleine getraliede rechthoekige benedenvensters van verschillende afmetingen. Bovenvensters met sponning. Rechthoekige deur in de middentravee. Vernieuwde hangende goot.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 302, 3.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Patershol

Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat, Kaatsspelplein, Kalversteeg,...

maakt deel uit van Sluizeken

Sluizeken (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.