erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 19842   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19842

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981

Beschrijving

Hoekhuis waarvan de rechter zijgevel paalt aan de gedempte Schipgracht en de achterbouw uitziet op de Leie. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (leien), onderbouw en kern waarschijnlijk opklimmend tot 16de eeuw, voorgevel volgens archiefstukken gewijzigd in 1778. Bakstenen lijstgevel met rechthoekige bovenvensters met gecementeerde omlijstingen en horizontale band ter hoogte van de bovendorpels. Doorgetrokken onderdorpels. Gewijzigde begane grond. Kroonlijst op klossen.

Verankerde zijgevel thans gecementeerd, voorheen echter met duidelijke sporen die verwijzen naar de oude kern: onderbouw met zandstenen speklagen en gebogen keldervensters met zandstenen negblokken en bovendorpels, strook opgaand metselwerk van zandsteen.

Achterbouw. Breedhuis van twee (?) traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen) met rechts en links een aandak met muurvlechtingen, uit 16de eeuw. Gelegen aan de gedempte Schipgracht en de Leie.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 302, 13.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Patershol

  • Is deel van
    Sluizeken

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19842 (Geraadpleegd op 25-11-2020)