erfgoedobject

Parking met muurresten van gebouwen

bouwkundig element
ID
19938
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19938
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Ten zuiden van woning nummer 202, braakliggend terrein, heden parking, met tal van muurresten, grondsporen, sporen van opgevulde kelders van de grotendeels verdwenen papiermakerij Vincent de Meerschman (einde 18de eeuw), circa 1830 gelijktijdig door een wind- en watermolen aangedreven ("La Province").

Complex later omgevormd tot een bloemmolen. Achter binnenkoer nummer 202: baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), voorheen horend bij het bedrijf (stallingen). Aan de zijde van de binnenkoer voorzien van een luifel op een metalen zogenaamd "stationsspant", aan de gevel bevestigd door in het interieur zichtbare muurankers, en rustend op geprofileerde hardstenen consoles. Binnenvloeren opgetrokken door middel van op zandstenen consoles rustende moer- en kinderbalken, later tevens ondervangen door een ijzeren I-balk; getapt houten spant.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent.
  • DESEYN G. 1977: Spoedsurvey Visserij, deel 2, WIARUG-Berichten, 6, 1-3.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parking met muurresten van gebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19938 (Geraadpleegd op )