Bedrijfsgebouwen en directeurswoning vlasspinnerij La Linière Gantoise

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vogelenzang
Locatie Vogelenzang 1-3, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bedrijfsgebouwen en directeurswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Vlasspinnerij La Linière Gantoise: directeurswoning, bedrijfsgebouwen en gietijzeren hekken

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1995.

Beschrijving

Eertijds vlasspinnerij "La société Linière Gantoise" (gesticht in 1838), sedert het eerste kwart van de 20ste eeuw Rabotvins.

Rechter deel fraai fabrieksgebouw in eclectische stijl uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechthoekig bepleisterd gebouw van drie bouwlagen. Straatgevel geritmeerd door kolossale pilasters met ingediepte schachten. Rondboogvormige tweelichten op waterlijst en baksteenfries herinneren aan de romaanse architectuur. Gekorniste kroonlijst en attiek. Gelijkaardige dwarsgevel met twee hoekrisalieten van drie traveeën.

Links van het fabrieksgebouw bevindt zich vermoedelijk het voormalige huis van de directeur van La Gantoise, iets meer achteruitgelegen en van de straat afgesloten door een ijzeren hek. Drie bouwlagen hoog herenhuis in Louis-Philippestijl onder schilddak (pannen), naar ontwerp van Guislain-Claude van 1862. Voor- en zijgevel van respectievelijk zeven en vijf traveeën met geaccentueerd middenrisaliet door uitgewerkt bel-etagevenster en sluitsteen op de omlijsting rondom het bovenste venster, uitlopend in een gebogen van blinde oculus voorzien fronton. Imitatiebanden op begane grond, uitstralend boven vensters en deuren. Getoogde vensters in arduinen omlijsting met oren. Centrale hoofdingang met rondboogdeur in geprofileerde omlijsting met archivolten en sluitsteen met bouwjaar 1864. Fraai houtwerk van deur behouden. Aflijnend hoofdgestel met meander.

Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1862/9735.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Relaties

maakt deel uit van Vogelenzang

Vogelenzang (Gent)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Bedrijfsgebouwen en directeurswoning vlasspinnerij La Linière Gantoise [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19961 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.