Herberg De Zwaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam 's Heerenhuys
Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Hingene
Straat Wolfgang d'Urselstraat
Locatie Wolfgang d'Urselstraat 2, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg De Zwaan

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen
Datering17de eeuw

Beschrijving

Oude herberg De Zwaan, modo 's Heerenhuys, voormalige vergaderplaats der schepenen. Reeds vermeld als herberg in 1662.

Verankerde baksteenbouw, aangepast hoekpand van zes en drie traveeën onder mansardedak (nok parallel aan straat, kunstleien), ondanks meerdere verbouwingen vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Beluikte steekbogige vensters op vernieuwde arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur in vernieuwde arduinen omlijsting. Oude kern zichtbaar aan achtergevel: steile dakhelling en rechts deels bewaard aandak. Gelagzaal met bewaarde moerbalk met sloffen en Vlaamse haard met gemetste wangen.

  • HERMANS J., De heerlijkheid Hingene, Wintam, Eikevliet, Nieuwkerken-Waas, 1988, p. 18.
  • Klein-Brabant een eeuw kontrast, foto's van nu en toen, in Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant v.z.w., Jaarboek XXV-XXVI, Puurs, 1990-1991, p. 50.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Wolfgang d'Urselstraat

Wolfgang d'Urselstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.