Opgaande bruine beuk bij Villa Dorenberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Franseliniestraat
Locatie Franseliniestraat 2, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bruine beuk bij Villa Dorenberg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Opgaande bruine beuk bij Villa Dorenberg

Deze bescherming is geldig sinds 09-02-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De monumentale bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) bevindt zich op de rand van een sterk hellend terrein, dat een uitsprong in de heuvelrug (behorende tot de Formatie van Diest) ten oosten van Aarschot vormt, en staat in de tuin rond Villa Dorenberg, die rond 1880 gebouwd werd door Petrus Craenen. Voor de bouw van de villa stond het perceel als bos geregistreerd.

De solitaire beuk is van ver waarneembaar en kan dan ook beschouwd worden als een landmerk of baken. Omwille van de stamomtrek van 4,38 meter op 1,50 meter hoogte is deze boom één van de kampioenen binnen de dendrologische inventaris. Het gaat om een hoogstammig exemplaar dat zich op circa 5 meter hoogte vertakt in min of meer gelijkwaardige gesteltakken. Een dergelijke stamomtrek op 120-130-jarige leeftijd is onverklaarbaar. De manier waarop de beuk zich vertakt en de stamdoorsnede zouden er kunnen op wijzen dat het om twee vergroeide stammen gaat. De grootste diameter van de kroon bedraagt 23 meter.

Van de oorspronkelijk 1,5 hectare grote tuin blijven vermoedelijk enkel de beuk, gesitueerd op een smalle strook gazon ten oosten van de villa, het steile gazon ten zuiden van de villa, de meidoornhaag (Crataegus monogyna) langs de Franseliniestraat en de taxussen (Taxus baccata) en buxussen (Buxus sempervirens) langs het toegangshek over als overblijfselen van de oorspronkelijke beplanting.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DB002202, Bruine beuk in de tuin van Villa Dorenberg.

Auteurs: Deneef, Roger & Wijnant, Jo

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langdorp

Langdorp (Aarschot)

is gerelateerd aan Tuin van de villa Dorenberg

Franseliniestraat 2A (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.