erfgoedobject

Directeurswoning gemeenteschool

bouwkundig element
ID: 200068   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200068

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1882 opgetrokken gebouwencomplex dat bestond uit een aan de straat gelegen directeurswoning, twee daarop aansluitende eenlagige vleugels met klaslokalen waartussen een speelplaats en een vrijstaande vleugel (vermoedelijk gymruimte met sanitair). De langwerpige speelplaats of préau tussen de drie gebouwen werd met een metaal- en glasconstructie overdekt. In 1981 werden de gebouwen, met uitzondering van de nog bestaande directiewoning, gesloopt.

Het betreft een tweelagig en drie traveeën tellende vrijstaande woning, opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en opgevat als dubbelhuis onder een kunstleien tentdak met centrale dakkapel. De straatgevel van de woning wordt gekenmerkt door een centrale en ietwat vooruitspringende deurtravee, gevormd door een brede steekboogdeur en een rondboogvenster met balkon op de verdieping, bekroond door een steekboogvormige dakkapel. De dieper in het gevelvlak liggende dubbele houten deur is ter hoogte van het bovenlicht gevat in een booglijst met dubbele trapeziumvormige sluitsteen. Het rondboogvenster boven de deur heeft een gelijkaardige omlijsting en is voorzien van een hardstenen balkon dat aan de voorzijde opengewerkt is door middel van balusters. Boven de deurtravee, centraal in het dak prijkt een steekboogvormige dakkapel in een zinken omlijsting met bloem- en bladmotief boven de sluitsteen en voluten halverwege en onderaan de posten. Ingepast in door lisenen omlijnde, steekbogige spaarvelden bevinden zich links en rechts van de deurtravee, vier grote, driedelige steekboogvensters met houten schrijnwerk en fijne roedeverdeling en gevat in booglijsten. Een hardstenen plint, een dubbele cordonlijst boven de gelijkvloerse verdieping, de als waterlijst doorlopende onderdorpels van de verdiepingvensters en de uitkragende geprofileerde kroonlijst op klossen geven een horizontale geleding aan het gebouw.

De zuidelijke zijgevel vertoont sporen van verdwenen bijgebouwen. Heel de site was omgeven met een bakstenen muur, versierd met verdiept aangebrachte spiegels tussen vierkante pilaren met hardstenen banden (slechts gedeeltelijk bewaard).


Bron     : Beschermingdossier DB002164
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Directeurswoning gemeenteschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200068 (Geraadpleegd op 08-08-2020)