Directeurswoning gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Peetersstraat, Mariëndaalstraat
Locatie Peetersstraat 21-29, Mariëndaalstraat 37, Diest (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Directeurswoning gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Directeurswoning gemeenteschool

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1882 opgetrokken gebouwencomplex dat bestond uit een aan de straat gelegen directeurswoning, twee daarop aansluitende eenlagige vleugels met klaslokalen waartussen een speelplaats en een vrijstaande vleugel (vermoedelijk gymruimte met sanitair). De langwerpige speelplaats of préau tussen de drie gebouwen werd met een metaal- en glasconstructie overdekt. In 1981 werden de gebouwen, met uitzondering van de nog bestaande directiewoning, gesloopt.

Het betreft een tweelagig en drie traveeën tellende vrijstaande woning, opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en opgevat als dubbelhuis onder een kunstleien tentdak met centrale dakkapel. De straatgevel van de woning wordt gekenmerkt door een centrale en ietwat vooruitspringende deurtravee, gevormd door een brede steekboogdeur en een rondboogvenster met balkon op de verdieping, bekroond door een steekboogvormige dakkapel. De dieper in het gevelvlak liggende dubbele houten deur is ter hoogte van het bovenlicht gevat in een booglijst met dubbele trapeziumvormige sluitsteen. Het rondboogvenster boven de deur heeft een gelijkaardige omlijsting en is voorzien van een hardstenen balkon dat aan de voorzijde opengewerkt is door middel van balusters. Boven de deurtravee, centraal in het dak prijkt een steekboogvormige dakkapel in een zinken omlijsting met bloem- en bladmotief boven de sluitsteen en voluten halverwege en onderaan de posten. Ingepast in door lisenen omlijnde, steekbogige spaarvelden bevinden zich links en rechts van de deurtravee, vier grote, driedelige steekboogvensters met houten schrijnwerk en fijne roedeverdeling en gevat in booglijsten. Een hardstenen plint, een dubbele cordonlijst boven de gelijkvloerse verdieping, de als waterlijst doorlopende onderdorpels van de verdiepingvensters en de uitkragende geprofileerde kroonlijst op klossen geven een horizontale geleding aan het gebouw.

De zuidelijke zijgevel vertoont sporen van verdwenen bijgebouwen. Heel de site was omgeven met een bakstenen muur, versierd met verdiept aangebrachte spiegels tussen vierkante pilaren met hardstenen banden (slechts gedeeltelijk bewaard).

Bron: Beschermingdossier DB002164

Relaties

maakt deel uit van Diest

Diest (Diest)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.