erfgoedobject

Kaapstander

bouwkundig element
ID: 200079   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200079

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Kaapstander
    Deze bescherming is geldig sinds 13-11-2002

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kaapstander
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Als onderdeel van het transportsysteem voor de overslag van goederen was de kaapstander met elektrisch aandrijfmechanisme reeds voor de Eerste Wereldoorlog in gebruik om, ter vervanging van de vroegere paarden- en mankracht, draaischijven met daarop de spoorwegwagons in de juiste richting te draaien en aldus het spoorwegmaterieel om scherpe hoeken te loodsen.

Het te Leuven nog enig resterende exemplaar van elektrische kaapstander is gesitueerd op de westelijke hoek van de Werkmanstraat en het Engels Plein en dateert van 1933.

Gietijzeren bak die het aandrijfmechanisme (motor en reductie) bevat en waarvan enkel het deksel zich boven het maaiveld bevindt. Op het deksel bevinden zich de draaikop en het pedaal om de motor te starten. De kaapstander werd beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 13.11.2002.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, Vaartkomsite: beschermingsdossier deel I (13.11.2002).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, Vergunningen wegen, dossier 90.866 (vergunning 28.01.1933).
  • CRESENS A., Over kaapstanders en draaischijven: verdwenen erfgoed in havengebieden, in SIWE, 4/1998, p. 11-12.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kaapstander [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200079 (Geraadpleegd op 03-12-2020)