Paardenstalling De Casteleyn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Hingene
Straat Wolfgang d'Urselstraat
Locatie Wolfgang d'Urselstraat 5, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Paardenstalling De Casteleyn

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Domein d'Ursel

Deze bescherming is geldig sinds 15-05-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds als paardenstalling, vanaf begin 20ste eeuw als wasserij, strijkerij en portierswoning deel uitmakend van het kasteel, naderhand onder meer politiebureel. Gebouwd in 1804 door Charles Jozef d'Ursel (1777-1860) en zijn moeder. Vanaf 1972 eigendom der gemeente, gevolgd door restauratie in 1974 en inrichting als artistiek centrum door V.Z.W. De Casteleyn, Kring voor kunst en heemkunde van Hingene.

Bakstenen lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan straat, mechanische pannen). De muuropeningen op de begane grond werden ingebracht in 1973. Gevelplaat met verwijzing naar de eerstesteenlegging in 1804. De oorspronkelijke ingang bevond zich in de rechter zijgevel. Parkgevel gemarkeerd door rondboognissen (zie vroegere functie als paardenstal of koetshuis). Aangepast interieur met bewaard dakgebint, afkomstig van de afbraak van het kasteel van Hoboken; bewaarde moerbalken, deels bewaarde kinderbalken.

  • HERMANS J., De heerlijkheid Hingene, Wintam, Eikevliet, Nieuwkerken-Waas, 1988, p. 92-94.
  • VAN RECK P., Het Kasteel van Hingene, Hingene, 1991, p. 25.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Domein d'Ursel

Edmond Vleminckxstraat, Hingenebroekpolderdijk, Kasteeldreef, Kleine Hinckstraat, Koningin Astridlaan,...

maakt deel uit van Wolfgang d'Urselstraat

Wolfgang d'Urselstraat (Bornem)

is gerelateerd aan Kasteel d'Ursel

Wolfgang d'Urselstraat 7, Bornem (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.