Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Tildonk
Straat Kapelleweg
Locatie Kapelleweg zonder nummer, Haacht (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapel in het gehucht Hambos vormt een zowel in- als uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een laat-barokke bak- en kalkzandstenen wegkapel uit de eerste helft van de 18de eeuw. In oorsprong was het wellicht een votiefkapel gebouwd langsheen een dreef van het voormalig kasteel "De Ster".

Op de Ferrariskaart is ze terug te vinden langsheen de dreef die de "C(en)se Terest" verbindt met een hoevecomplex, op de huidige stafkaart aangeduid als het Bomorterhof. Hoogst waarschijnlijk behoorde de kapel tot het kasteeldomein "De Ster". Op basis van de vermelding "chapelle neuve" op een militaire kaart van 1747 en dit in combinatie met de stijlkenmerken kan de bouw van deze kapel in de eerste helft van de 18de eeuw worden gesitueerd.

De kapel, met achthoekige plattegrond en ondiep rechthoekig koor, is opgetrokken in bak- en kalksteen en afgedekt met een leien tentdak, bekroond met een ijzeren kruis. Het baksteen metselwerk is witgeschilderd, de natuurstenen elementen zoals plint, venster- en deuromlijstingen grijs. Vier hoeken worden geaccentueerd door bakstenen pilasters, waarop een geprofileerde kroonlijst aansluit. De voorgevel is opengewerkt met een natuurstenen korfboogdeur met sluitsteen en imposten, ingeschreven in een verdiept muurvlak en bekroond met een blind schouderboogvormig bovenlicht met rechte druiplijst. Het boogveld, versierd met kroon en voluten in reliëf, draagt het opschrift 'ONZE LIEVE VROUW VAN TROOST BID VOOR ONS'. De houten deur is van recente makelij. De aangrenzende muurvelden zijn opengewerkt met respectievelijk een oculus met druiplijst en een steekboogvormig venster met geknikt verloop en rechte druiplijst. Drie treden verlenen toegang tot het wit geschilderde interieur met zwart-wit tegelpatroon. De ruimte wordt gedomineerd door een laatbarok, houten portiekaltaar met Korinthische zuilen die een nis met laatgotisch Mariabeeld flankeren. Een brede keellijst vormt de aanzet van het stucplafond. De kapel is omkaderd door in de jaren 1980 aangeplante lindebomen die oudere exemplaren vervangen.

  • DE KEMPENEER J., De kapel van Hambos te Tildonk, in Mededelingen van de geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 1967, p. 154-155.
  • Aanvraagdossier Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring d.d. 19.02.1998.

Bron: Beschermingsdossier DB002096, Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost met lindebomen (digitaal dossier)

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

Op de Ferrariskaart is verkeerdelijk sprake van 'Terest', terwijl het eigenlijk Ter Elst diende te zijn. We weten dat de landmeters van Ferraris problemen hadden met de Vlaamse benamingen.

  • GORDTS J. 2001: De OLV van Troostkapel te Tildonk, HAGOK, s.l.
  • GORDTS J. 2007: Stenen getuigen uit het verleden van Tildonk, Comité Tildonk 900 (monumentenboek).

Gordts, Jan (24-02-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Tildonk

Tildonk (Haacht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.