Hansbrug

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Oude Hansbrug
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht, Keerbergen
Deelgemeente Haacht, Keerbergen
Straat Hansbrugweg
Locatie Hansbrugweg zonder nummer, Haacht, Keerbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hansbrug

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Hansbrug

Deze bescherming is geldig sinds 16-03-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

IJzeren balansbrug over de Dijle, gebouwd ter vervanging van een versleten draaibrug uit 1822 (3 houten overspanningen op 2 stenen pijlers).

Op deze plaats bevond zich reeds in 1234 een brug (akte opgesteld door Ridder Walter van Haacht). Vroegste afbeelding van 'een' Hansbrug met tolhuis van de Familie de Croy (figuratieve pre-kadastrale plannen door Adriaan van Montigny). Soms moet de brug zijn vervangen door een veer of ponton (onder andere nog circa 1820).

De huidige brug werd in 1914 door het Belgische Leger beschadigd en daarna hersteld. Tot na 1886 werd er tol geheven.

Op 23 december 1890 wordt toelating gegeven aan de Gemeenten Keerbergen (Provincie Antwerpen) en Haacht (Provincie Brabant) om een nieuwe brug te bouwen door het Ministerie van Landbouw, Industrie en Openbare werken, Dienst Bruggen en Wegen.

Na enkele wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen werd deze brug voltooid en opgeleverd in 1893 (22 februari). De totale kostprijs bedroeg 46.550 BEF betaald door de Belgische Staat, de Provincie Brabant, de beide betrokken Gemeenten. De ijzeren gedeelten werden gebouwd door de firma Van Aerschot uit Herentals, tevens alom bekend als gieter van ijzeren molenaskoppen en als constructeur van geklinknagelde ijzeren molenroeden.

Enkele maten:
  • niveau onderkant brugdek: 10,50 meter (ten opzichte van de zeespiegel Oostende)
  • basis landhoofden en centrale pijler: 5,50 meter (idem)
  • totale hoogte tussen onderzijde funderingen en onderkant brugdek: 7,72 meter (idem)
  • totale overspanning (inclusief middenpijler): 23,30 meter
  • vaste overspanning: 16 meter
  • opklapbare overspanning: 8 meter
  • breedte: 4 meter
Beschrijving:

Geklinknagelde ijzeren constructie. De grote overspanning is samengesteld uit twee vakwerkhoofdliggers, dwarsdragers en langsliggers. Een kasseibestrating vormt het wegdek, waarschijnlijk rustend op een beplating en zandbed. De kleine overspanning is samengesteld uit enkele langsliggers en dwarsdragers, waarop een houten wegdek ligt. Het vroeger bestaande ophaalportiek (ijzeren hameistijlen, balansarmen en ballastkist met tegengewicht in vakwerk), steunend op de pijler en de ophaalstangen werd gedemonteerd. Bruggenhoofden en middenpijler in metselwerk met afgeronde hoeken (bruggenhoofden) en puntvormige pijlerkoppen (middenpijler) in natuursteen. Eveneens natuurstenen dekstenen en platen.

  • VANDEGOOR G., De Hansbrug tussen Haacht en Keerbergen/ De bouw van de Oude Hansbrug in 1892, Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring.

Bron: Beschermingsdossier DB002046

Auteurs: De Schepper, Jo

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haacht

Haacht (Haacht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.