Stal van het Bethaniaklooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat zonder nummer, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Bethaniaklooster: stal

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1994.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stal van het Bethaniaklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Zoutleeuw

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1994.

Beknopte karakterisering

Typologiekloosterhoeven, stallen
Datering18de eeuw

Beschrijving

Bij het binnenkomen van de stad, aan de linkerzijde van de Stationsstraat, te midden van een lager gelegen weide met relicten van een boomgaard, bevindt zich het enige overblijfsel van het voormalige Bethaniaklooster in de vorm van een 18-eeuwse stalvleugel.

In 1478 kocht het klooster van de reguliere kanunnikessen van de orde van de Heilige Augustinus, gevestigd te Lens-Saint-Rémy bij Hannuit, een huis in de "Inghelstraete" (huidige Kloosterstraat), "met gelege, wouwer (vijver), bogarde ende winhove". Dit nieuwe klooster waar de nonnen zich in 1484 kwamen vestigen kreeg de naam "Bethanië" naar de geboorteplaats van Maria Magdalena, patrones van het klooster.

In 1526 was de gemeenschap uitgegroeid tot 44 leden. In de loop van de 16de eeuw slorpte Bethanië verschillende andere vrouwencongregaties op waaronder het klooster van Bos in 1585. Om in het levensonderhoud te voorzien weefden zij kazuifels, koorkappen en dalmatieken.

Het klooster werd afgeschaft in 1798 en openbaar verkocht. Op de stalvleugel na, werd heel het complex nadien gesloopt. Typische stalvleugel, opgetrokken in baksteen met pannen zadeldak vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw. Tien traveeën breed volume, waarvan de langsgevel is opengewerkt met twee rondboogdeuren en rechthoekige vensters in een kalkzandstenen omlijsting. In één van de kopgevels een identieke rondboogdeur met imposten en trapeziumvormige sluitsteen.

  • VAN ROELEN J., Zo was... Zoutleeuw, Antwerpen, 1972.
  • WAUTERS A., La Belgique ancienne et moderne. Arrondissement de Louvain II Canton Le Léau, Brussel, 1887.

Bron: Beschermingsdossier DB000074 (1994)

Auteurs: Paesmans, Greta

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Zoutleeuw

3 Sluizenweg, Achter de Kapel, Beekstraat, Begijnhofstraat, Bethaniastraat, Bogaerdenstraat, Dr. R. Lowetstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.