Sint-Antoniuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sint-Antoniuskapel

Deze bescherming is geldig sinds 28-12-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Antoniuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen in de Peperstraat te Millen hoorde deze kapel vroeger bij de boerderij van de familie Stassen-Devue aan de overkant van de straat. Peter Henrotte - de Froidmont, landbouwer, was eigenaar van het perceel waarop de kapel staat.

Historiek

De familie Henrotte had een speciale band met de Heilige Antonius. Zij waren medeoprichters van het kerkelijk genootschap en stichting Sint-Antonius van Padua in 1829 en stichters van de "Fanfare Royale de Saint-Antoine". In 1893 richtten zij de coöperatieve dorpsmelkerij Sint-Antonius-de-Vooruitgang op in de huidige Hoeve Dewalleff in het dorpscentrum van Millen.

De kapel werd vermoedelijk gebouwd rond 1900 of mogelijk gelijktijdig met de boerderij aan de overkant - gebouwd 1905 - die dezelfde geglazuurde tegels en ornamenten bevat. Uit kadastrale perikwatierapporten blijkt dat de kapel verbouwd werd in 1931.

Beschrijving

De kapel is een bakstenen gebouwtje met kalkstenen plint op een rechthoekig grondplan met zadeldak met pannen. De afgeknotte puntgevel is afgedekt (2,5 x 3 meter) met kalkstenen dekstenen die neerkomen op twee geprofileerde kraagstenen waarop zich aan weerszijden een gestileerde, hardstenen pinakel bevindt.

De spitsboogvormige toegangsdeur rust op twee geprofileerde imposten en is voorzien van een sluitsteen met vermelding "St. Antoine". Zowel de spitsboog als de twee vlakken rechts van de deur zijn uitgevoerd in grijze geglazuurde tegels. Boven de deur is een cartouche aangebracht met inscriptie "JHS".

Links en rechts van de kapel bevindt zich een gemetselde hekpijler met afdeksteen waartussen een sober hekwerk is aangebracht.

Interieur : Het bepleisterd interieur bevat een gemetseld altaar met gipsen beelden van de Heilige Antonius van Padua en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Bron: Beschermingsdossier DL002126, 5 kapellen en 1 veldkruis te Riemst (digitaal dossier)

Datum tekst: 1999

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.