Watertoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat Op den Drinkaert
Locatie Op den Drinkaert zonder nummer, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Watertoren

Deze bescherming is geldig sinds 14-03-2000.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watertoren

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tumulus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-2014.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringinterbellum

Beschrijving

De watertoren van Riemst, gesitueerd op de plaats "Hoogbos" te Herderen, werd gebouwd in 1930 voor de openbare watervoorziening. De piramidale voet van de toren bestaat uit een betonnen skelet op zeshoekig grondplan (zijde: 4,50 meter) met zes steunen van gewapend beton onderling verbonden door ringbalken. De vullingen zijn uitgevoerd in hard gebakken baksteen. De sterk overkragende kuip wordt gedragen door betonbalken in radiaal- of kruisverband, die rusten op de kop van de verticale balken. De ruimte tussen de balken van de steunconstructies is opgevuld met metselwerk dat gecementeerd en beraapt is. De kuip is aan de bovenzijde concaaf en afgedekt met roofing; centraal een ronde, gecementeerde verluchtingskoker.

Centraal in de toren is er een betonnen wenteltrap aangebracht die naar de verschillende platforms loopt.

Morfologisch-typologisch behoort de watertoren van Riemst-Herderen tot het basistype D met sterk overkragende kuip: PADDESTOELVORM. Dit type van watertorens behoort tot de periode 1920-1940: skeletbouw. Het zijn sobere watertorens met een eigen karakter, dat sterk verbonden is met de Hennebique-bouwwijze. De watertoren van Herderen behoort tot het type D1 (betonnen inzetkuip op voet uit betonbalken met opvulling; pyramidale voet).

  • Onderzoek van watertorens in België. Eindrapport januari 1990. Nationale Vereniging van Waterleidingbedrijven NAVEWA. Werkgroep Historiek
  • Watervoorziening o.l.v. dr. W. Van Craenenbroeck.
  • Informatieblad NAVEWA - april 1990.
  • J. Gyselinck : Motiveringsnota i.v.m. watertoren te Tongeren.

Bron: Beschermingsdossier DL002128

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.