NMVB-tramstatie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Rutten
Straat Hamalstraat
Locatie Hamalstraat 2, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed NMVB-tramstatie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1894 werd de tramlijn Tongeren-Fexhe-Le-Haut-Clocher aangelegd. De lijn was mede in het leven geroepen om het bietentransport te vergemakkelijken. In het station van Rutten was er hiertoe zelfs een speciaal depot voorzien. In opdracht van senator Graaf Arthur de Grunne werd in 1897 ook in Hamal, aan de ingang van de Kasteeldreef, een tramhuisje gebouwd. Het deed dienst als woon- en wachthuis bij de tramhalte. Het reizigersvervoer over de lijn werd opgedoekt in 1940, het goederentransport bleef voortbestaan tot 1955. De stations van Rutten en Hamal werden woonhuizen, het spoorwegtracé bleef bewaard, onder de vorm van een veldweggetje.

Vier traveeën en twee bouwlagen, opgetrokken in baksteen op een gecementeerde plint. Rechts een lagere aanbouw onder zadeldak. Breedhuis, centraal dwars doorsneden door een diephuis, telkens onder zadeldaken in een geometrische combinatie van rode en zwarte pannen. Door deze structuur beschikken de twee breedgevels over een centrale risaliet in de vorm van een topgevel.

Rechthoekige muuropeningen met kalkstenen lekdrempels en lateien, gevat in nisvormige, bakstenen lijsten met ronde en korfbogige ontlastingsbogen in een combinatie van donkere en lichte baksteen. De vensters in de linkse kopgevel (zijde Rutten), evenals in de risaliet van de voorgevel (zijde Hamal) zijn over twee niveaus gevat in één enkele, doorgetrokken nis. Doordat de centrale gelijkvloerse travee van de voorgevel uit een gekoppeld venster bestaat, versmalt de nis naar boven toe; de overgang wordt opgevangen door kalkstenen consoles. Enkel de voorgevel beschikt nog over een deur, in de uiterst linkse travee; de achterzijde (voormalig perron?) telt twee dichtgemetselde, gelijkvloerse muuropeningen, die eertijds vermoedelijk ook als deuren fungeerden.

De parementen zijn afgewerkt met speklagen en boogfriezen in lichter gekleurde baksteen. Kroonlijsten zijn gedeeltelijk vervangen door eenvoudige houten exemplaren, maar de kopgevels en de centrale topgevel aan de voorzijden dragen nog pittoreske loden exemplaren met metopenverdeling en bloemmotief. Het dwarse zadeldak heeft nog een vorstkam.

Bron: Beschermingsdossier DL002196

Relaties

maakt deel uit van Hamal

Rutten (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.