Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Stevoort
Straat Kermtstraat
Locatie Kermtstraat 158, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve met onmiddellijke omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-03-2004.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: wijdere agrarische omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-03-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve gevormd door woonhuis (linkervleugel), dwarsschuur (achtervleugel) en stallingen (rechter- en straatvleugel) rondom een rechthoekig erf. Langsheen de linkervleugel loopt een doorrit van de voor- naar de achterzijde van het complex, alwaar telkens een poort is voorzien. De straat- en linkervleugel zijn integrale baksteenvolumes, rechter- en achtervleugel behielden vakwerkparamenten aan erfzijde. Pannen zadeldaken dekken het geheel af.

Woonhuis, zes traveeën en twee bouwlagen, de linkse travee met een getoogde deur en een blinde verdieping, de vierde travee van links met een centrale rondboognis, de overige traveeën met telkens één getoogd raam op het gelijkvloers en verdieping. Erfzijde, twee opkamertraveeën links met keldergat en een bekronende, getoogde raamopening. De redelijk centraal gepositioneerde schoorsteen wijst ook op een klassieke, centrale haard. Het grondplan van het huis toont een klassieke indeling. Links en rechts sluiten op het woonhuis twee lagere volumes aan, over de breedte van de voorste en achterste vleugel, waardoor de erfzijdeparamenten ervan niet zichtbaar zijn. Aan de buitenzijde worden deze volumes telkens door twee raampjes verlicht; in het rechtse volume (achterzijde) zijn dit twee hoog gepositioneerde, getoogde stalraampjes, in het linkse volume een stalraampje en een gewoon raam. Het linkse volume is ook volledig gesloten en via een deurtje onder de inrijpoort toegankelijk. Het rechtse volume is naar de doorgang toe volledig open.

De straatvleugel omvat een poort ter hoogte van de doorrit langsheen de linkervleugel, een tweede poort vlak naast de rechtervleugel, daartussen vier hoog gepositioneerde, getoogde raampjes. De buitenzijde omvat de poort ter hoogte van de doorrit langsheen de linkervleugel, twee hoog geplaatste, getoogde vensters links ervan, vier gelijkaardige vensters rechts ervan.

De rechtervleugel is nog grotendeels in vakwerk uitgevoerd. Aan erfzijde zijn drie staldeuren voorzien, de twee linkse bekroond met laadvensters onder de dakrand, alsook een eenvoudig rechthoekig venster rechts. De buitenzijde van de vleugel is volledig versteend en omvat vijf hoog geplaatste, getoogde stalraampjes en een deur. De achterste kopgevel sluit aan bij het gabarit van de achtervleugel, en omvat opnieuw twee stalraampjes, de voorste kopgevel wijkt achteruit ten aanzien van de rooilijn van de voorste vleugel en omvat één stalvenster.

De schuurvleugel, eveneens nog grotendeels in vakwerk, is aan erfzijde voorzien van drie deuren en een venster. Gezien het grondplan van de vleugel is het niet ondenkbaar dat er oorspronkelijk sprake was van een centrale poort, die bij een klassieke doorrit aansloot. De versteende buitenzijde omvat links de twee stalraampjes in de achterste kop van de rechtervleugel, een grote centrale poort die bij de veronderstelde doorrit aansluit; links ervan een deur, rechts ervan, ter hoogte van de doorgang langsheen de linkervleugel, een tweede poort.

Bron: Beschermingdossier DL002319

Relaties

maakt deel uit van Stevoort

Stevoort (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.