Art-decovilla met tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 36, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art-decovilla met tuin

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Art-decovilla met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-2004.

Beschrijving

Vrijstaande villa in art deco, gekadastreerd vanaf 1939; complex baksteenvolume. Het geheel onder hoge zwarte pannen daken met imposante schoorstenen. L-vormig basisvolume van twee bouwlagen op een verhoogde begane grond; diephuisgedeelte met puntgevel links, waartegen een rondbogig ingangsportaal met bekronend balkon is aangebouwd; achteraan rechts bij het diephuis aansluitend breedhuis, met balkon over de gele breedte van de façade; grote rechthoekige ramen breken het gevelvlak op regelmatige plaatsen open; links tegen het diephuis leunt een aanbouw aan, die een ondergrondse garage herbergt. De zone tussen de achtergevel en dit uitstekende deel wordt overspannen door een elegante pergola. Het raamschrijnwerk is relatief eenvoudig, in contrast met de monumentale ijzeren rondboogdeur en die in samenhang met attributen als de deurbel en flankerende lichtarmaturen schijnt te zijn ontworpen. IJzerwerk is overigens de enige vorm van sier, onder meer de balkonbalustrades met bakstenen basis met natuurstenen dekplaat.

De overgangszones tussen huis en tuin kregen bijzondere aandacht en zijn kenmerkend voor de tijd van ontstaan. De voortuin is van de straat gescheiden door een strak geschoren ligusterhaag, links en rechts onderbroken door twee gemetselde vierkante pijlers met dunne deksteen van arduin, die de opritten aanduiden. De oorspronkelijke betegeling in flagstones is slechts ten dele bewaard, onder meer in de trappen (met uitgespaarde plaatsen voor planten). Het terras bij de voordeur heeft keermuren van donkere bakstenen met wit voegwerk en als beveiliging zwartgeschilderde ijzeren buizen met horizontaal karakter en grote bollen op de laspunten. Rechts van de arduinen trappen naar de voordeur ligt een strak geschoren haag.

Op de linker perceelgrens biedt de brede kruin van een volgroeide witte paardenkastanje tegengewicht voor het zware volume van het huis. De kastanjeboom is de aanzet voor een randbegroeiing. De gemengde groene rand is onderbroken door een U-vormig dienstgebouw met hondenkennel en duiventil.De achtertuin is een langgestrekt, licht verzonken gazon. Verzorgd en doordacht tuinconcept met diverse bomen- en plantensoorten. Achteraan is een smalle doorkijk op het landschap (voorheen fruitplantages, nu maïsveld en nieuwe bebouwing) vrijgehouden.Aan de voet van de bruine beuk is een half cirkelvormige bank met zitting van breuksteen gemetseld. De moestuin, mogelijk een latere uitbreiding (met langsas loodrecht op die van het gazon), is nu voornamelijk in gras omgezet op een strook als rozen- en bessentuin na. Links werd een tuinierskamer gebouwd, nu achtergrond voor de tuin.

Bron: Beschermingdossier DL002336

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Borgloon)

is gerelateerd aan Villatuin uit het interbellum

Stationsstraat 36 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.