Mergelwoning in flank Muizenberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Mergelwand met toegangen tot deel mergelstelsel en resten uitgehouwen mergelwoning
Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Kanne
Straat Muizenberg
Locatie Muizenberg 20, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mergelwoning in flank Muizenberg

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Mergelwoning in flank Muizenberg

Deze bescherming is geldig sinds 20-04-2006.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mergelkern Neerkanne

Deze bescherming is geldig sinds 20-04-2006.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen

Beschrijving

Monumentale mergelwand met toegangen tot een deel van het mergelstelsel; resten van een in de wand uitgehouwen mergelwoning. Reeds vermeld in de Atlas der Buurtwegen.

Mergel is een marinaal, sedimentair gesteente, ontstaan uit samengekitte kalkresten van zeediertjes, afgezet in een ondiep gedeelte van de zee tijdens de jongste formatie van het Mesozoïcum. Deze steen is een poreuze, zachte, doch homogene kalksteen van witgeelachtige kleur, patinerend tot lichtgrijs. De ontgonnen steen werd geëxporteerd tot ver buiten de onmiddellijke omgeving voor de bouw van kerken, kastelen, kloosters en bij de constructie van architecturaal kwaliteitsvolle panden.

Uit het nazicht van de Ferrariskaart (1771-77) betreffende Kanne blijkt dat het oospronkelijke bebouwingspatroon overeen komt met de typische lineaire nederzettingsvormen uit de vroege middeleeuwen. De vorm is gebaseerd op de hoogteverschillen en bestaat uit een langgerekte rij huizen die op de grens tussen de weilanden en de akkers ligt.

  • BREULS T., De stallen, kelders, en groeven in de dalwand van het Avergat te Kanne. Onuitgegegeven nota, Kanne, september 1992.
  • GORISSEN I. & LEONARD J., Kanne - Over het behoud van een mergeldorp - Maatregelen met betrekking tot de specifieke mergelbebouwing, in functie van het behoud van ‘het witte dorp’.
  • GYSELINCK J., Mergel als bouwsteen. Monumenten en Landschappen, 8/4, 1989, pp.26-31.
  • SCHLUSMANS F., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het cultuurbezit in België – Architectuur - Deel 14n1 - Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren - Kantons Riemst en Tongeren. Turnhout, Brepols, 1990, pp. 25-36.
  • THYS I., Lokaal erfgoedbeleid in de plattelandsgemeente Riemst.
  • VAN ORMELINGEN J., Landschapsecologie van de westelijke Jekerhellingen in Kanne. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Brussel, 2001-2002.

Bron: Beschermingdossier DL002457

Relaties

maakt deel uit van Kanne

Kanne (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.