Mergelwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Kanne
Straat Avergat
Locatie Avergat 60, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mergelwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Mergelwoning

Deze bescherming is geldig sinds 20-04-2006.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Avergat

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Datering19de eeuw

Beschrijving

Dubbelhuis van één bouwlaag en drie traveeën onder een zadeldak gebouwd in mergel en witgekalkt (als belangrijke oudste kern van dit complex). Centrale deur met vlakke, kalkstenen omlijsting. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die diende als groeve om de woning te bouwen, toegankelijk via de woning en er onlosmakelijk mee verbonden. Reeds vermeld in de Atlas der Buurtwegen.

Dit pand is net als de andere panden in Avergat 19de-eeuwse, één- en tweelagige van het enkel- of dubbelhuistype onder zadeldak, waarvan sommige met oudere kern, alle geheel of gedeeltelijk gebouwd in de voor de gemeente Riemst-Kanne karakteristieke kalkzandsteen mergel, herkomstig uit de plaatselijke steengroeven van Kanne en van de onmiddellijke omgeving. Belangrijk is de zone Avergat waar de huisjes gebouwd zijn tegen de bergwand. Achter de woning bevindt zich hier een grotkelder die diende als groeve om materiaal te ontginnen voor de bouw van de er voor gelegen woning. In deze bergwand werden, achter de huizen, leef- en slaap ruimten uitgehakt, zodat men kan spreken van semi-troglodiete woningen. De kelder en groeve is toegankelijk via de woning en maakt er onlosmakelijk deel van uit. De huisjes zijn inwendig alle van hetzelfde type. De gebouwen zijn meestal gewit of gekaleid met kalkmelk. Dit gebeurde uit bouwfysische (om het mergelsteenoppervlak te beschermen) en uit esthetische overwegingen. In elk geval bepalen deze mergelwoningen de eigen identiteit en het typisch karakter van dit 'witte mergeldorp'.

Bron: Beschermingdossier DL002459

Datum tekst: 2006

Relaties

maakt deel uit van Avergat

Avergat (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.