erfgoedobject

Mergelschuur

bouwkundig element
ID: 200436   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200436

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Mergelschuur
  Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

 • is aangeduid als beschermd monument Mergelschuur
  Deze bescherming is geldig sinds 20-04-2006

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Mergelkern van Kanne
  Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mergelkern van Kanne
  Deze bescherming is geldig sinds 20-04-2006

Beschrijving

Schuur gebouwd in mergel. Achter de woning bevindt zich een grotkelder, toegankelijk via de woning. Reeds vermeld in de Atlas der Buurtwegen. Mergel is een marinaal, sedimentair gesteente, ontstaan uit samengekitte kalkresten van zeediertjes, afgezet in een ondiep gedeelte van de zee tijdens de jongste formatie van het Mesozoïcum. Deze steen is een poreuze, zachte, doch homogene kalksteen van witgeelachtige kleur, patinerend tot lichtgrijs. De ontgonnen steen werd geëxporteerd tot ver buiten de onmiddellijke omgeving voor de bouw van kerken, kastelen, kloosters en bij de constructie van architecturaal kwaliteitsvolle panden.

Het Avergat is de oeroude naam van de dalwand en de aan de voet ervan lopende straat, begrensd door de zogenaamde Mosserdel en Susserdel. Het achterliggende plateau is eeuwenlang vele honderden meters uitgehold door de winning van mergel als bouwsteen. Avergat is steeds het hart van de mergelontginning geweest. Men zit daar 42 meter onder de grond en de deklaag (leem, zand, kiezel,mergel) die het gewelf vormt, is tot 30 meter dik. De oudste inscripties gaan terug tot de 17de eeuw. De door de steenwinning ontstane en met elkaar in verbinding staande gangenstelsels Driesberg, Putberg en Grootberg (de vaak ten onrechte genoemde Avergaten), vormen een totale oppervlakte van circa 30 hectare.

 • BREULS T., De stallen, kelders, en groeven in de dalwand van het Avergat te Kanne. Onuitgegegeven nota, Kanne, september 1992.
 • GORISSEN I. & LEONARD J., Kanne - Over het behoud van een mergeldorp - Maatregelen met betrekking tot de specifieke mergelbebouwing, in functie van het behoud van ‘het witte dorp’.
 • GYSELINCK J., Mergel als bouwsteen. Monumenten en Landschappen, 8/4, 1989, pp.26-31.
 • THYS I., Lokaal erfgoedbeleid in de plattelandsgemeente Riemst.
 • VAN ORMELINGEN J., Landschapsecologie van de westelijke Jekerhellingen in Kanne. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Brussel, 2001-2002.

Bron     : Beschermingdossier DL002460
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Kanne

 • Is deel van
  Mergelkern van Kanne

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Mergelschuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200436 (Geraadpleegd op 28-01-2020)