Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Transvaalstraat
Locatie Transvaalstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Dit burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd samen met het naastgelegen hoekpand met het Tramplein in 1899 als een ensemble ontworpen door architect Edm. Van Waeterschoodt. De 'Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier' gaf de opdracht.

Deze maatschappij was in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen tot woonwijk voor de hogere middenklasse. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders te stimuleren. Ook was het duidelijk de bedoeling om aan te sturen op de keuze voor rijk uitgewerkte, eclectische ontwerpen. De maatschappij heeft opvallend veel investeringen gedaan in de Transvaalstraat, in de meest uiteenlopende stijlen. Opvallend zijn de talrijke huizengroepen in de straat waarin de neo-Vlaamserenaissance-stijl domineert. Dit ensemble van Van Waeterschoodt is hier een voorbeeld van. Van Van Waeterschoodt zijn er ons ontwerpen van burgerhuizen in neoclassicistische stijl en in neo-Vlaamserenaissance-stijl bekend. Dit ensemble kan dus als typisch voor zijn oeuvre worden beschouwd; een gelijkaardig ontwerp tekende hij op de Cogels-Osylei.

De woning in Transvaalstraat 73 valt op door de witte bakstenen tuitgevel, verlevendigd met rode speklagen, gekorniste consoles en diamantkoppen. Het is een enkelhuis van een ongelijk aantal traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak met de nok loodrecht op de straat. Op de begane grond een rondboogdeur in geblokte entablementomlijsting, met rechts ervan een breed rechthoekig venster onder latei en ontlastingsboog. Op de eerste verdieping, drie rechthoekige vensters, onder een gekoppelde rode bakstenen boogfries. Uitgewerkte geveltop, met lisenen bekroond door topstukken, sierankers, imitatiesteigergaten, en twee zoldervensters in natuurstenen kozijnen. Het houten schrijnwerk van deur en vensters is bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1899 # 788.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Transvaalstraat

Transvaalstraat (Antwerpen)

is gerelateerd aan Hoekpand in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 75, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.