Hydraulische walkraan De Trouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijkdok-Oostkaai
Locatie Kattendijkdok-Oostkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hydraulische walkraan De Trouw

Deze bescherming is geldig sinds 30-09-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hydraulische walkraan De Trouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kraan toebehorend aan nv ‘De Trouw’ is een voorbeeld van een op sporen op de havenkaden rijdende hydraulische portaalpyramide- of hoogportaalkraan uit 1912, gebouwd door één van de belangrijke Belgische constructeurs en na 1975 omgebouwd tot een kraan met aandrijving door oliedruk.

Het betreft tevens een materiële illustratie van de wijze waarop de haveninfrastructuur in de Antwerpse haven oorspronkelijk in belangrijke mate functioneerde met behulp van waterkracht als drijfkracht tijdens de periode 1877-1977 (1877: besluit gemeenteraad). Ten slotte illustreert deze kraan hoe een oud havenwerktuig in een vrij recente periode nog werd omgebouwd en aangepast aan de noden van de dag.

Hydraulische walkraan identiek aan de hydraulische walkraan nr 111 maar de oorspronkelijke aandrijving met koudwaterdruk werd omgebouwd tot aandrijving met oliedruk.

Type: portaalpyramide of hoogportaal verplaatsbaar op sporen langs de kaaimuren.

Bouwjaar: 1912

Bouwer: La Meuse

Materialen: geklonken ijzer en hout (stuurcabine)

Nominale last: 2T bij reikwijdte van 15 m

Hijssnelheid: 0,6 m/sec

Maximum hijshoogte: 21m

Hoogte: 17 m

Eigen gewicht: 40 T

Aandrijving: voorheen koudwaterdruk van circa 50 kg/cm2 die geleverd werd door de hydraulische centrales Noorderpershuis (1878, nabij Kattendijkdok) en Zuiderpershuis (1882, Timmerwerfstraat nabij Schelde) maar na 1975 omgebouwd met het oog op aandrijving door oliedruk. Van dergelijke kranen werden er in 1901 10 stuks geleverd door La Meuse aan 20.740 F/stuk.

Dit type kranen werd in 1975 uit dienst genomen met uitzondering van onderhavige kraan die werd aangepast.

Bron: Beschermingsdossier DA002342

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kattendijkdok-Oostkaai

Kattendijkdok-Oostkaai (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.