Voetgangerstunnel onder Nielsestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Nielsestraat
Locatie Nielsestraat zonder nummer, Boom (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Voetgangerstunnel met bermen en keermuren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Voetgangerstunnel onder Nielsestraat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beknopte karakterisering

Typologietunnels

Beschrijving

De tunnel onder de Nielsestraat maakt deel uit van de Wijk Noeveren, beschermd als dorpsgezicht (begrensd door de Nielsestraat, een deel van de Noeverseweg, de Rupel en de Bassinlei) en monument (voetgangerstunnel onder Nielsestraat, met inbegrip van de bermen en keermuren ter hoogte van de machinekamer Frateur; meesterwoning(nummer 196) en arbeidershuisjes (nummers 187-195) van de site Frateur; paapovens, schouw en ringoven van de steenbakkerij Gebroeders Lauwers; ringoven, klampovens en droogloodsen van de steenbakkerij Frateur; schouw van de steenbakkerij Peeters-Van Mechelen), Ministrieel Besluit van 25 juli 1986.

Wijk Noeveren is een industriële site uit de 19de en 20ste eeuw met meesterwoningen uit 1845-1850 en in serie gebouwde arbeidershuisjes (1845-1935). De steenbakkerij "Gebroeders Lauwers" bewaart onder meer paapovens, een schouw en een ringoven uit de vroege 20ste eeuw. De steenbakkerij "Frateur" bestaat reeds van in het begin van de 18de eeuw. De klampovens zijn 19de-eeuws, de ringoven is van 1911-1913. Van steenbakkerij "Peeters-Van Mechelen" bleven één ringoen en één schouw bewaard. Alle droogloodsen van dit bedrijf werden gesloopt.

Bron: Aerts, W., Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen, Wommelgem, 1990, p. 236.

Auteurs: Aerts, Willem

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Nielsestraat

Nielsestraat (Boom)

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

is gerelateerd aan Steenbakkerij Frateur

Noeveren 193-195, 194-196, Boom (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.