Bewakerswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Wortel
Straat Kolonie
Locatie Kolonie 1-9, 2-14, 13-15, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bewakerswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Oorspronkelijk alleenstaande gekoppelde enkelhuizen in spiegelbeeld, twee bouwlagen onder gemeenschappelijk zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); inspringende aanbouw van één bouwlaag onder zadeldak. Elk met een al dan niet omhaagde voortuin en diepe achtertuin met eventueel moestuin of boomgaard.

Achter de woning, vrijstaand doch gekoppeld bijgebouw onder overkragend zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met windveren. Diverse aanpassingen uit het derde kwart van de 20ste eeuw onder meer in de voorgevel deur- en venstertravee vervangen door één vensterregister, toevoegen van een aparte inkom onder plat dak. Gelijkaardige opbouw voor recentere personeelswoningen als nummers 28-30.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Kolonie Wortel

Wortel (Hoogstraten)

maakt deel uit van Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Kolonie 1-43 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.