Hoofdbewakerswoning en onderwijzerswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Wortel
Straat Kolonie
Locatie Kolonie 18, 21, 22-24, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoofdbewakerswoning en onderwijzerswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoofdbewakerswoning en onderwijzerswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Oorspronkelijk vrijstaande enkelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (nok loodrecht straat, mechanische, Vlaamse pannen) op diepe percelen met al dan niet omhaagde voortuin en achtertuin met moestuin en/of boomgaard; aflijnende windveren behouden bij nummer 24. Segmentbogige muuropeningen en rondbogig topvenster, verbouwd of aangepast tot rechthoekige muuropeningen bij nummers 18, 21, 22.

De nummers 22-24 zijn gebouwd als twee onderwijzerswoningen in spiegelbeeld aan weerszijden van een -inmiddels gesloopte- school. Nummer 24 nog met oorspronkelijke achterbouw; bij de overige huizen verbouwde aanbouwsels of uitbreidingen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Kolonie Wortel

Wortel (Hoogstraten)

maakt deel uit van Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Kolonie 1-43 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.