erfgoedobject

Hoeve Sioengoed

bouwkundig element
ID: 200651   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200651

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Sioengoed
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Oud hoevesite, gelegen aan de zuidelijke rand van de Kortrijkse agglomeratie. De hoeve behoorde rond 1747 toe aan het toenmalige Klooster van het Sioen binnen Kortrijk; rond 1770 wordt het klooster van Sint-Katharina als eigenaar vermeld. Stopzetting van landbouwactiviteiten in jaren 1970.

Het betreft een nagenoeg gesloten hoevecomplex, toegankelijk via een poort in de zuidelijke gevelwand en via een kleine doorgang onder een betonnen latei tussen het woonhuis en de aanpalende stalvleugel aan de zijde van de Beekstraat (W.). Lage verankerde bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken; langs erfzijde met witgekalkte en witbeschilderde parementen op gepikte plint; vijfhoekig gekasseid erf met centrale vaalt. Verhoogde stoep aan woonhuis en aanpalende stallingen, deels in cementtegels, deels in baksteen met visgraatmotief. Noord¬westelijk gelegen omhaagde hoogstamboomgaard.

Ten noorden: Woonhuis, vermoedelijk opklimmend tot in de 18de eeuw, verbouwd in de loop van de 19de en 20ste eeuw (zie o.m. gedicht deurgat en keldervenster). Een bouwlaag en negen traveeën onder overkragend zadeldak. Getoogde vensters met behouden, groenbeschilderd hout-, hang- en sluitwerk; twee linkertraveeën (links van gedicht deurgat) met rechthoekige vensters onder houten latei. Getoogde deur, later verlaagd d.m.v. houten kozijn; rechte gietijzeren voetschraper rechtsonder. Getoogde deur op bakstenen basementje, waarachter houten zol¬dertrap. Aansluitende late achterbouwen, o.m. zomerkeuken, waskot en bakhuis, l.g. met betralied houten kruiskozijn.

Rechts aansluitende stalvleugel onder ruim overkragend zadeldak; getoogde tweeledige staldeurtjes; aangebouwde latrine; raderwerk aan gevel (mogelijk takelfunctie??).

Ten zuiden: voormalige (paarden?)stal met twee rechthoekige en één korfbogige deuren aan de erfzijde; blinde muur met asemgaten en Marianisje aan straatzijde. Aansluitend en onder zelfde zadeldak met verspringende nokhoogte: korfbogige poort, geflankeerd door twee arduinen stootblokken. Aansluitend en ten westen (in hoek met Beekstraat): stalvleugel, deels recent aangepast tot wagenhuis.

Ten oosten: muurrestant van oude schuur (deels vernield in 1940) met o.m. versneden steunberen; heden deel uitmakend van hoge, open berging onder golfplaten zadeldak.

Diverse, sterk vervallen nutsgebouwtjes aan de noordelijke erfzijde o.m. kippenhok, bakhuis, berging en wagenberg.

DESPRIET Ph, Twintig Zuidwestvlaamse hoeven (3 delen). Kort¬rijk, 1978, 1980 en 1986. TREFOIS C., Landelijke architectuur. Sint-Niklaas, 1978. VAN HOONACKER E. & DECALUWE C., Landelijk leven en hoevengids. Groot Kortrijk 3. Tielt, 1988.


Bron     : Beschermingsdossier DW002071
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Sioengoed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200651 (Geraadpleegd op 25-05-2019)