Belgische militaire begraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Halen
Straat Liniestraat
Locatie Liniestraat zonder nummer, Halen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Belgische militaire begraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Belgische militaire begraafplaats Halen

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De beboomde begraafplaats wordt afgesloten door een straathek op bakstenen voet met dekstenen en gootmonden van blauwe hardsteen. Het centrale poorthek heeft hoge, vierkante hekpijlers van baksteen met sokkel. Ook de steunbeer, tussen de hekmuur en de pijler is van baksteenmetselwerk met speklaag, deksteen en gestileerd volutestuk van hardsteen. Het poorthek is van smeedijzer met zwart geschilderde, gelijkwaardige pijlen en regels, met knoop op de orthogonale kruisingen en met weerhaken op de stijlen. Het afsluithek is volgens hetzelfde model. Het traveeritme is aangegeven door de spitsboogvormig verbonden stijlen.

Een afgeronde, ontdubbelde trappenpartij met 4 treden leidt naar de hoger gelegen dodenakker met sobere aanleg: een brede centrale laan uit rode steenslag rond een rechthoekig grasperk voert naar een hardstenen kruis op een getrapte sokkel, met “PAX” en een vlaggemast.

Links vooraan op de begraafplaats staat het houten schuilhuisje, met grondplan, register en bezoekersboek. Ter hoogte van de vlaggenmast, zitbanken.

Behalve de voormuur wordt de rest van de begraafplaats afgesloten door een recente omheining. Vlak naast de begraafplaats is er een gedenkteken voor het 4de en 24ste Linieregiment.

Op 13 augustus 1915 herdachten de bewoners de eerste verjaardag van de gevechten. Deze militaire begraafplaats werd vermoedelijk in de na-oorlogse jaren nog verder uitgebreid.

Bron: Beschermingdossier DL002544

Relaties

maakt deel uit van Halen

Halen (Halen)

maakt deel uit van Slagveld van Halen

Lanciersstraat (Halen)

is gerelateerd aan Belgische militaire begraafplaats

Liniestraat zonder nummer (Halen)

is gerelateerd aan Oorlogsmonument

Liniestraat zonder nummer, Halen (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.