erfgoedobject

Vierkantshoeve met vakwerkschuur

bouwkundig element
ID: 200663   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200663

Juridische gevolgen

Beschrijving

De L-vormige vakwerkschuur maakt deel uit van een historisch gegroeid hoevecomplex, waarvan reeds twee losstaande volumes zichtbaar zijn op de kadasterschets van 1907. Aangezien deze volumes (woonhuis en schuur) nog niet ingetekend zijn op het primitief kadasterplan, noch in de Atlas van de Buurtwegen (1840-44), mag verondersteld worden dat ze van ergens tussen circa 1844 en 1907 dateren. De L-vormige vakwerkschuur, voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1907, samen met een bakhuis en een smal langwerpig volume (stal?). Het hoevecomplex ondergaat in de loop van de jaren verscheidene veranderingen, 1911: verlenging woonhuis, 1937: aanpassing stal en woonhuis, 1944: bouw van hangar. Uiteindelijk worden de losse componenten na 1983 verbonden tot een gesloten hoevecomplex, waarbij onder meer het bakhuis verdwijnt en op deze plaats een langwerpig aanbouwsel verschijnt tussen de L-vormige schuur en het oude woonhuis (huidige bakstenen hangar/garage onder lessenaarsdak). Haaks op het westelijk volume verschijnt een nieuwe constructie (recente overdekte hangar).

De L-vormige schuur, gelegen ten westen van het erf, is een gaaf bewaarde vakwerkconstructie, waarvan het langgestrekte hoofdvolume zes travee├źn beslaat onder een zadeldak met mechanische pannen. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een bakstenen stoel en gepikte plint. De voorgevel (erfzijde) telt, voor zover waarneembaar, zeven gepikte stijlen en een hoekstijlschoor in de eerste travee. De muuropeningen bestaan uit vier vensteropeningen, een zolderluik in de tweede travee en twee deuren, waaronder een grote schuurpoort in de vijfde travee. In de vierde travee zijn de lemen vullingen grotendeels vervangen door witgeschilderd metselwerk. De achtergevel telt elf gepikte stijlen en twee hoekstijlschoren op een verhoogde bakstenen stoel.

Het haakse schuurvolume omvat drie travee├źn onder een zadeldak met mechanische pannen en bestaat eveneens uit stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen. De erfgevel telt vijf gepikte stijlen en een hoekstijlschoor in de derde travee. De straatgevel omvat vijf gepikte stijlen en een hoekstijlschoor in de derde travee op een gedeeltelijk opgehoogde bakstenen stoel. Tegen de rechter zijgevel bevindt zich een bakstenen aanbouwsel (latrine). De topgevel heeft een pannen beschieting (mechanische pannen).

Binnenin de schuur is de authentieke eiken dakconstructie bewaard met ankerbalkgebinten en nog zichtbare telmerken. De lemen vullingen onderaan zijn gedeeltelijk vervangen door of verstevigd met bakstenen metselwerk.

De gesloten hoeve met L-vormige vakwerkschuur is gelegen in woongebied met landelijk karakter en is beeldbepalend ingeplant op de hoek van de Amandinaweg en de Schoolstraat, schuin tegenover de kerk. De hoevecomponenten zijn geschikt rondom een vierkant opgehoogd erf. Dit erf is gebetonneerd, maar bevat nog een restant van de vroegere mestvaalt en een recente waterput. Onmiddellijk ten westen van de gesloten hoeve bevinden zich langs de Schoolstraat enkele onbelangrijke aanhorigheden, die dienst doen als hangar voor landbouwmachines. Een poort verbindt deze constructies met de vakwerkschuur en sluit het betrokken erf, waarlangs ook ten zuiden nog een grote hangar ligt, van de straat af. Verder ten westen van deze aanhorigheden bevindt zich een bakstenen vierkantshoeve omgeven door weiland, waarvan de kern minstens terug gaat tot 1944.


Bron     : Beschermingdossier DL002546
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vierkantshoeve met vakwerkschuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200663 (Geraadpleegd op 27-11-2020)