Begijnhofpomp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Sint-Truiden
Straat Schurhoven
Locatie Schurhoven zonder nummer, Sint-Truiden (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhofpomp

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiewaterpompen

Beschrijving

Op het kerkplein van het begijnhof toont historisch beeldmateriaal een put en een pomp, aan de zuidoostelijke zijde. Deze pomp verschijnt in een oerconstellatie onder een zeer eenvoudige vorm, als een eenvoudige bakstenen pijler, waaraan de eigenlijke installatie was opgehangen; later is deze basis wit gekalkt en monumentaal bekroond met een barok aandoend, klokvormig ornament, waarop een heiligenbeeld prijkt (de Heilige Begga?). Dit beeld lijkt in een later stadium verdwenen te zijn (of het beeldmateriaal waarop het monument als dusdanig verschijnt zou moeten dateren uit een periode voor de afwerking ervan). Wat is overgebleven van de pomp, met name het klokvormige ornament, is in twee stukken verdeeld en als dusdanig onderdeel geworden van een uit allerhande spolia samengesteld monument op een nabij pleintje.

  • Historisch fotomateriaal bewaard in het Stadsarchief Sint-Truiden Voorprimitieve kadastergegevens bewaard in Hasselt.
  • Dossiers en foto’s in het archief AML-Limburg.
  • DE DIJN (C. G.). Het Begijnhof te Sint-Truiden en zijn nieuwe bestemming: een menselijke ontmoetingsplaats met kunstpatrimoniale en museologische objectieven. Rehabilitatie van het pand "Het Torenhuis" ten behoeve van het provinciaal museum voor religieuze kunst. Onuitgegeven voorstudie in opdracht van het provinciebestuur, 1982.

Bron: Beschermingdossier DL002393

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Schurhoven

Sint-Truiden (Sint-Truiden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.