erfgoedobject

Verloren Kosttoren

bouwkundig element
ID
200697
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200697

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Verloren Kosttoren
    Deze bescherming is geldig sinds 19-10-1998

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Verloren Kosttoren
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Extra uitkijkpost in de tweede omwalling rond Leuven, opgevat als een ronde toren die volgens de literatuur in het begin van de 15de eeuw werd opgetrokken en in het derde kwart van de 15de eeuw van een torenspits voorzien werd naar ontwerp van Mathieu de Layens. Meerdere malen door schade geteisterd, werd de toren in 1634 voor de eerste maal gerestaureerd. In 1674 stortte de torenspits in bij een zware storm. Daarna deed de toren dienst als onderkomen voor zieke soldaten en krijgsgevangenen en als kruitopslagplaats. In 1787 werd de Verloren Kosttoren verkocht en gedeeltelijk gesloopt. Volgens archiefgegevens was er in 1916 sprake van "consoliderinswerken" aan de inmiddels ruïneuze toren: een door bomen en planten overwoekerd rond torenfragment met een parement van ruwe blokken in ijzerzandsteen en breuksteen, en aan de veld- en de stadzijde een boogvormige opening.

  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Op de Westhelling en langs de Vesten, Leuven, 1990, figuur 26a.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 150-152.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verloren Kosttoren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200697 (Geraadpleegd op 23-01-2021)