Dries van Merendree

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Driesselken
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Merendree
Straat Biezestraat
Locatie Biezestraat zonder nummer, Nevele (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dries

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Dries van Merendree

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dries van Merendree: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiedriesen

Beschrijving

De dries is gelegen op de zandige gronden aan de noordoostelijke zijde van de 500 meter brede alluviale vlakte van de Kale. De Kalevallei buigt in Merendree in noordoostelijke richting naar Vinderhoute. Het betreft een micro-open-fieldgebied dat niet is kunnen uitgroeien tot een typisch open kouter. De kleine driehoekige dries met bewoningsconcentratie, in de 17de en 18de eeuw bekend onder de naam "Overpoucke Driesschelken", vormt een mooi voorbeeld van een dries-kouter-associatie uit de vroege middeleeuwen.

De dries met drinkpoel, thans in particulier bezit van het belendende landbouwbedrijf, is heden nog steeds met gras begroeid en aan de randen met bomen beplant, en wordt omgeven door grotendeels tot villaatjes omgebouwde hoeven.

Bron: Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingdossier DO001036, Dries met omgeving (S.N., 1995).

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Biezestraat

Biezestraat (Nevele)

maakt deel uit van Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk

Drongen (Gent), Lovendegem, Vinderhoute (Lovendegem), Landegem, Merendree (Nevele)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Biezestraat 17, Nevele (Oost-Vlaanderen)

omvat Langgestrekt hoevetje

Biezestraat 9, Nevele (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.