Britse militaire begraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Leopoldsburg
Deelgemeente Leopoldsburg
Straat Koning Leopold II-laan
Locatie Koning Leopold II-laan zonder nummer, Leopoldsburg (Limburg)
Status Bewaard

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Britse militaire begraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Britse militaire begraafplaats

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kamp van Beverlo

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Leopoldsburg War Cemetery, gelegen langs de Koning Leopold II-laan, in het ‘Nieuw Park’, ten zuiden van het Koninklijk Park, ten westen van het Militair Domein van Leopoldsburg.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden hier talrijke militairen begraven. Na de oorlog concentratie vanuit andere begraafplaatsen. De begraafplaats werd ontworpen door Philip Hepworth en aangelegd in 1948. Op Leopoldsburg War Cemetery liggen er in het totaal 798 doden begraven.

Begraafplaats met een vlak grasoppervlak en een meerhoekige plattegrond, met een extra uitstulping in de vorm van een apsis achter het ‘Cross of Sacrifice’. De begraafplaats wordt behalve aan straatzijde omgeven door het boomrijke park. De grenzen van de begraafplaats worden gemarkeerd door een recente afsluiting. Aan straatzijde wordt de begraafplaats afgescheiden door middel van een gracht. Over het brugje boven de gracht is een toegangspartij in baksteenmetselwerk aangelegd met plint en deksteen van witte natuursteen, met twee slanke pijlers met bekronende hoge vazen in witte natuursteen, waartussen een tweeledig smeedijzeren hek besloten zit, met vierkante stijlen, regels, getorste spijlen, een bekronend siervaasje op de stijl en een siervoluut tussen de spijlen. De ranke bakstenen pijlers zijn gevat tussen lage muurtjes met ingebouwde zitbanken, eveneens in witte natuursteen, waarboven de Nederlandstalige en Franstalige landplaten ingemetseld zijn. Aan de achterkant van de toegangspartij steekt het registerkastje, met register en bezoekersboek.

De 8 perken bestaande uit typische Britse ‘headstones’ (witte grafzerken), zijn regelmatig aangelegd met bloemperkjes bij de graven. Centraal achteraan (aan de zuidelijke kant) staat het ‘Cross of Sacrifice’. Aan de oostelijke en westelijke kant staat telkens een bakstenen schuilhuisje, afgewerkt met witte natuursteen. Het gaat om open schuilhuisjes met een driehoekig, gebroken fronton, gevat in geprofileerd lijstwerk, met een bekronende rondboog met sluitsteen boven de toegang. De schuilhuisjes zijn gevat tussen een omsluiting met bakstenen pijlers met architraaf. In de schuilhuisjes is er een bepleisterd en beschilderd tongewelf. Centraal bovenaan steekt een oculus met sierlijke roedeverdeling. De vloer is aangelegd in visgraatverband. In de schuilhuisjes zijn omlopende houten zitbanken en een metalen informatieplaat of een witstenen Engelstalige landplaat terug te vinden.

Bron: Beschermingdossier DL002552

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Kamp van Beverlo

5e Regiment Lansierslaan 1-17, 2-14, Antwerpselaan 1-3, Baron Rucquoylaan 2-16, Bernheimlaan 1-13, Brialmontlaan...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.