Droogdokken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Wiedauwkaai
Locatie Wiedauwkaai zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Droogdokken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Voorhaven: droogdokken en betonnen afsluiting

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tolhuis en Voorhaven

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geheel van twee droogdokken (klein en groot) van 1880-85; volledig natuurstenen bekleding; laterale bedienings- of werkhellingen met kabelgroeven; ijzeren sluisdeuren (oorspronkelijk hout) anno 1996 ongeveer halve eeuw oud; bediening deuren door middel van kaapstanders met tand- en heugelstang; omloopriolen met tand- en heugelbediening; ter hoogte van de sluisdeuren zijn oude relingen en taatsen nog bewaard; oorspronkelijk pomphuis en pompinstallatie door recentere versie vervangen.

Betonnen prefabomheining (interbellum).

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002007, Voorhaven en Tolhuis

Auteurs: De Schepper, Jo

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Tolhuis en Voorhaven

Bombaystraat 1, Kopenhagenstraat zonder nummer, Liverpoolstraat zonder nummer, Londenstraat 96-126, New-Yorkstraat...

maakt deel uit van Wiedauwkaai

Wiedauwkaai (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.