erfgoedobject

Acht kapellen

bouwkundig element
ID: 200748   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200748

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Acht kapellen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Acht kapellen
    Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1997

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Acht kapellen met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1997

Beschrijving

Dit klein bedevaartsoord bestaat uit een bakstenen kapel, vergezeld van zeven kleinere bakstenen kapelletjes met gepolychromeerde taferelen van een kruisweg. Dit alles werd op privaat initiatief in 1901 gerealiseerd in neogotische stijl. De aanpalende dorpsbebouwing gevormd door een in kern oudere hoeve (ontsierd door een recent aangebracht bakstenen gevelparement), draagt bij tot het totaalbeeld van deze site.

Historiek

Bij de hoek van de holle wegen, gevormd door de Annovenstraat en de Kapelstraat, werden in 1901 op het hoger gelegen weiland, zeven bakstenen kapelletjes en een grotere, aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën gewijde kapel opgericht.

Dit gebeurde met financiële steun door de gehele parochie, op infinitief van Francis Verschelden, uit dank voor de genezing van een zware zieke.

Aanvankelijk werden de kapelletjes elke vrijdag van de maand mei als een bedevaartsoord bezocht, een traditie die tot de jaren 1950 bleef doorleven. Daarna echter zette het verval in. Eerst verdween de klok uit de grote kapel, dan werden de linden en de cypressen geveld, raakten de leien van de daken los en werden de muurschilderingen door binnendringende regen vernield. Het resultaat op het moment van de bescherming (1997) was een de aanblik van een desolaat stuk weiland met de in toenemend verval geraakte verwaarloosde kapelletjes.

Beschrijving

De zeven in neogotische stijl gebouwde bakstenen kapelletjes, die oorspronkelijk waren vergezeld van lindebomen en cypressen, zijn slechts twee traveeën diep. Op elke lange zijde hebben ze twee spitsbogige blindnissen waarin kleinere, als raam geopende spitsbogen zijn gevat. De rechte sluitgevel wordt door een groot spitsbogig blindveld verlevendigd. De voorgevel was geopend met een deur met spitsbogig bovenlicht en de zadeldakjes waren met leien gedekt. Binnen in de kapelletjes bevinden zich gepolychromeerde kruiswegtaferelen. Het baksteenparement is uitermate verzorgd en gaaf gebleven met zijn voor de tijd karakteristieke geknipte voegafwerking.

De grotere kapel, die zich terzijde van de groep bevindt, staat in de as van gemetselde toegangstrappen bij de hoek van de twee straten en is eenvoudiger opgevat dan de kleine kapelletjes. Een leien zadeldak met dakruitertje met angelusklok kraagt vooraan als korte luifel over een kruisbeeld boven de inkom. Een dubbele deur met bovenlicht onder puntboog vormt de toegang. Twee smalle, onversierde lancetvensters en een brede blindnis verlevendigen de zijgevels die bij de hoeven met steunberen zijn versterkt.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO001000, Acht kapelletjes (VAN DEN BOSSCHE H., 1997).

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bossche, Hedwig
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Acht kapellen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200748 (Geraadpleegd op 12-08-2020)