Refugiehuis abdij van Drongen: stallen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kaatsspelplein
Locatie Kaatsspelplein 8, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Refugiehuis abdij van Drongen: restanten en aanhorigheden

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Refugiehuis Norbertijnenabdij Drongen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doorgaans worden deze fragmenten beschouwd als elementen van de oude kloostergang. Uit een oude gravure van het klooster kan men echter opmaken dat de eigenlijke kloostergang bij de kapel zelf aansloot. Het lijkt er dan ook veeleer op dat de hier betreffende vleugel een overblijfsel is van de voormalige stalgebouwen. De zeer eenvoudige bakstenen constructie heeft een L-vormige aanleg maar tenminste één zijde was vroeger langer. De begane grond bestaat uit brede segmentboogtraveeën. De wand van de verdieping is met een platboogfries bekleed. In het midden van elk vak komt een luik voor, dat wijst op een zuiver utilitaire functie.

Bron: DE KEGEL A., DEMEY A. & DEVOS P. 1992: Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent, Gent, 146.

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lange Steenstraat (middeleeuwse stadskern)

Lange Steenstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.