erfgoedobject

Praalboog

bouwkundig element
ID: 200771   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200771

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Praalboog
    Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Praalboog
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Deze sobere, neoclassicistische triomfboog is opgetrokken in 1929-1930 als eerbetoon voor de slachtoffers van de Grote Oorlog. Het ontwerp - ook van het beeldhouwwerk - is van de hand van de Brugse kunstenaar J. Fonteyne.

Deze praalboog is gelegen op de grens van de Kartuizerinnenstraat en de Oude Burg en paalt aan de voormalige kloosterkerk van de kartuizerinnen, die sinds 1927 is omgevormd tot militaire kapel.

De praalboog van Euvillesteen werd geplaatst in 1929-1930 op initiatief van het Brugse college van burgemeester en schepenen. In 1927 was namelijk de aanpalende kapel tot officieel gedenkteken van de stad Brugge omgevormd en werd beslist dat een praalboog een gepaste toegang tot de Kartuizerinnenstraat zou zijn. Het ontwerp komt van de Brugse beeldhouwer Jules Fonteyne (1878-1964), de toenmalige directeur van de Brugse Stedelijke Academie. Hij vervaardigde ook de modellen en voerde al het beeldhouwwerk uit. De triomfboog werd geplaatst door aannemer Lanssens en C° uit Brugge. Op 23 september 1929 was de praalboog klaar op het beeldhouwwerk van Fonteyne na.

Het is een sobere, neoclassicistische praalboog met rondbogige doorgang, waarvan het hoofdgestel steunt op vier zuilen op sokkel en bekroond door een Korinthisch kapiteel. De geprofileerde rondboog met sluitsteen staat op eenvoudige rechthoekige pilasters. Op de zwikken zijn de wapenschilden aangebracht van Brugge en Vlaanderen. Het hoofdgestel bestaat uit een architraaf met opschrift "Pro Patria" onder een sterk vooruitspringende, geprofileerde kroonlijst. Twee urnen op de hoeken en in het midden een gebeeldhouwd Belgisch wapenschild met kroon, vastgehouden door twee klimmende leeuwen, bekronen het geheel. Onder het wapenschild, "Eendracht maakt macht".

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Brugge. Oudste kern, 18na, 1999, p. 133.
  • Cherlet L., Het monument voor oorlogsslachtoffers in de Karthuizerinnenstraat (Brugges oorlogsmonument. Van Karthuizerinnenkerk tot militaire kapel, Brugge, 1998, p. 35-46).
  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden … Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, II, Brugge, 1996, p.60.

Bron     : Beschermingsdossier: DW002190
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Praalboog [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200771 (Geraadpleegd op 13-07-2020)