Huis de Pluim

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Begijnengracht
Locatie Begijnengracht 75-77, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis de Pluim

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis de Pluim, anno 1627

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Begijnengracht

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamde "Huis de Pluim". Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met centraal dakvenster, opgevat als halsgevel en gedateerd "anno 1627". Verankerde, bepleisterde en beschilderde barokke voorgevel, horizontaal geleed door een geprofileerde puilijst en kordon onder de onderbroken kroonlijst. Begane grond met rechthoekige deur en vensters en in het laatste kwart van de 18de eeuw toegevoegde arduinen poortomlijsting: brede korfboog met geprofileerd kwarthol beloop op neuten, met voluutvormige sluitsteen onder een gebogen druiplijst en met rankwerk in de zwikken. Deur vervangen door winkelpui. Gekoppelde rechthoekige bovenvensters in vlakke omlijsting met oren op de uiterste hoeken.

Ovale cartouches met pluim, gevat in rankwerk met bekronend puttohoofdje op de brede zijpenanten. Lamberkijnen met hoofdje en jaartal op de borstwering van de twee hoger oplopende middentraveeën, in halsgevelvorm onder een bekronend pseudofronton op voluutvormige vleugelstukken en voorzien van een blinde oculus.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Begijnengracht

Begijnengracht (Gent)

maakt deel uit van Gevelwand Begijnengracht

Begijnengracht 41-115, Hoogstraat 162 (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.