erfgoedobject

Augustijnenbrug

bouwkundig element
ID
200782
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200782

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Augustijnenbrug
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Augustijnenbrug
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Augustijnenbrug
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

De Augustijnenbrug scheidt de Augustijnen- van de Gouden Handrei en verbindt de Spanjaardstraat met de Hoedenmakersstraat.

De benaming komt van de paters augustijnen die zich in de tweede helft van de dertiende eeuw vestigden op het bouwblok tussen de Jan Mirael-, Schrijvers-, Hoedenmakersstraat en de Augustijnenrei. Via de nabijgelegen Vlamingbrug bereikten ze de binnenstad. In 1294 krijgen de augustijnen van de stad de toestemming om recht voor hun klooster een brug te slaan over de rei. Ze moeten dit op eigen kosten doen en op voorwaarde dat het stadsbestuur ten allen tijde de brug kan laten verwijderen indien de omstandigheden dit vereisen. De huidige brug dateert van 1391 en is gebouwd door de Brugse meester-metselaar Jan van Oudenaerde († 1412). In 1396 werd Jan van Oudenaerde belast met het aanbrengen van twee trappen aan de Augustijnenbrug die naar het water leiden. In 1937 is de brug deels hermetst en verstevigd. In 1984 is de brug opnieuw gerestaureerd naar ontwerp van het Brugse Studiebureau Verschave. De Augustijnenbrug is een drieledige boogbrug. Het parement is opgetrokken uit regelmatig gehouwen blokken natuursteen, vermoedelijk Doornikse kalksteen, met gebruik van arduin voor de sluitstenen van de bogen en de dekbladen. De middenstenen tussen de bogen zijn verstevigd met steunberen. Ter hoogte van het wegdek bevindt zich aan weerskanten van de borstwering een geprofileerde, arduinen waterlijst. Aan westzijde heeft de brug twee en aan oostzijde één bakstenen tromp. Aan de binnenzijde van de borstweringen zijn stenen zitbanken gemaakt. Het wegdek van de brug is gekasseid.

 • Beernaert B., Van Oudenaerde Jan (Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, 1, pagina's 127-128).
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Brugge. Oudste kern, Brugge, 1999, pagina 352.
 • Gevaert H., Bruggen in de Brugse binnenstad, Brugge, 1998, pagina's 6-7.
 • Van Houtryve A., Op Brugse Bruggen … (14) (Brugge die scone, 1997, nummer 4, pagina's 10-11).

Bron: Beschermingsdossier: DW002189
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Augustijnenbrug [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200782 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.