Augustijnenbrug

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Augustijnenrei
Locatie Augustijnenrei zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Augustijnenbrug

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Augustijnenbrug

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Augustijnenbrug scheidt de Augustijnen- van de Gouden Handrei en verbindt de Spanjaardstraat met de Hoedenmakersstraat.

De benaming komt van de paters augustijnen die zich in de tweede helft van de dertiende eeuw vestigden op het bouwblok tussen de Jan Mirael-, Schrijvers-, Hoedenmakersstraat en de Augustijnenrei. Via de nabijgelegen Vlamingbrug bereikten ze de binnenstad. In 1294 krijgen de augustijnen van de stad de toestemming om recht voor hun klooster een brug te slaan over de rei. Ze moeten dit op eigen kosten doen en op voorwaarde dat het stadsbestuur ten allen tijde de brug kan laten verwijderen indien de omstandigheden dit vereisen. De huidige brug dateert van 1391 en is gebouwd door de Brugse meester-metselaar Jan van Oudenaerde († 1412). In 1396 werd Jan van Oudenaerde belast met het aanbrengen van twee trappen aan de Augustijnenbrug die naar het water leiden. In 1937 is de brug deels hermetst en verstevigd. In 1984 is de brug opnieuw gerestaureerd naar ontwerp van het Brugse Studiebureau Verschave. De Augustijnenbrug is een drieledige boogbrug. Het parement is opgetrokken uit regelmatig gehouwen blokken natuursteen, vermoedelijk Doornikse kalksteen, met gebruik van arduin voor de sluitstenen van de bogen en de dekbladen. De middenstenen tussen de bogen zijn verstevigd met steunberen. Ter hoogte van het wegdek bevindt zich aan weerskanten van de borstwering een geprofileerde, arduinen waterlijst. Aan westzijde heeft de brug twee en aan oostzijde één bakstenen tromp. Aan de binnenzijde van de borstweringen zijn stenen zitbanken gemaakt. Het wegdek van de brug is gekasseid.

  • Beernaert B., Van Oudenaerde Jan (Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, 1, pagina's 127-128).
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Brugge. Oudste kern, Brugge, 1999, pagina 352.
  • Gevaert H., Bruggen in de Brugse binnenstad, Brugge, 1998, pagina's 6-7.
  • Van Houtryve A., Op Brugse Bruggen … (14) (Brugge die scone, 1997, nummer 4, pagina's 10-11).

Bron: Beschermingsdossier: DW002189

Relaties

maakt deel uit van Augustijnenrei

Augustijnenrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.