erfgoedobject

Ezelbrug met trap

bouwkundig element
ID
200794
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200794

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ezelbrug
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Ezelbrug met trap
    Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002

Beschrijving

De Ezelbrug overwelft de Speelmansrei en verbindt de Sint-Jakobs- met de Ezelstraat.

Oorspronkelijk lag de brug bij een poort, zogenaamd de Ezel- of Sint-Jakobspoort, die later werd afgebroken. In 1370 werd een eerste stenen brug gebouwd en reeds in 1386-1387 herbouwd. De huidige Ezelbrug dateert vermoedelijk uit de zeventiende eeuw.

De vlakke Ezelbrug is bedekt met kasseien en afgeboord door een ijzeren leuning. Het parement bestaat uit baksteen, natuursteen en arduin voor de boog. Aan de zijde van de Ezelstraat geeft een trap, via een tuintje van het aanpalende hoekhuis, toegang tot het water.

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Brugge. Oudste kern, Brugge, 1999, p. 302.
  • Gevaert H., Bruggen in de Brugse binnenstad, Brugge, 1998, p. 12.
  • Van Houtryve A., Op Brugse Bruggen … (14) (Brugge die scone, 1995, nr. 3, p. 15).

Bron     : Beschermingsdossier: DW002189
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ezelbrug met trap [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200794 (Geraadpleegd op 23-01-2021)