Groot Kanon

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Grootkanonplein
Locatie Grootkanonplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Groot Kanon

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Groot Kanon

Deze bescherming is geldig sinds 29-11-1943.

Beschrijving

Het Groot Kanon, ook bekend of vermeld onder de naam Grote of Dulle Griet en Rode Duivel, is een volledig gesmeed kanon bestaande uit een loop en een kamer van gesmede banden. Naar verluidt 16.000 kilogram zwaar en 5,025 meter lang. Achterdeel van de kamer gemerkt met Bourgondisch Sint-Andrieskruis met in de hoeken de vuurslag en vuursteen van het Gulden Vlies en het wapen dat de hertogen van Bourgondië sinds 1430 voerden. Vermoedelijk geschut midden 15de eeuw vervaardigd voor de hertogen van Bourgondië, en op grond van de gelijkenis met het in Edinburg bewaarde kanon waarschijnlijk eveneens te Bergen (Henegouwen) vervaardigd. Mag niet verward worden met de Gentse Grote Griet of Grote Bombarde, een geschut dat reeds in de vroege middeleeuwen grote vermaardheid verwierf. In 1578 werd het Groot Kanon van Oudenaarde naar Gent overgebracht ter aanvulling van het grof geschut nodig om te weerstaan aan de Spaanse bezetting. Bij aankomst in Gent bleek het kanon onbruikbaar en werd voorlopig op houten schragen geplaatst. In 1783 werd het Groot Kanon op drie arduinen voetstukken geplaatst, versierd met festoenen, op het pleintje waar het nu nog steeds rust.

  • VAN WERVEKE A. s.d.: Het Groot Kanon van Gent; zijn geschiedenis, zijn naam, zijn oorsprong, s.l.
  • CLAEYS P. 1905: Les monuments de la Ville de Gand, Gent, 277-284.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Grootkanonplein

Grootkanonplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.