Domein Blaasveld: Sint-Franciscuskapel en kastanjeboom

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Blaasveld
Straat Broekstraat
Locatie Broekstraat zonder nummer, Willebroek (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Domein Blaasveld: Sint-Franciscuskapel en kastanjeboom

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Franciscuskapel
gelegen te Broekstraat (Willebroek)

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-1998.

Beschrijving

Op het domein van het verdwenen kasteel van Blaasveld, in het natuurgebied 'Het Broek', staat een kapel gewijd aan Sint-Franciscus, vergezeld door een kastanjeboom.

Historiek

De Sint-Franciscuskapel behoorde mogelijk bij het verdwenen kasteel van Blaasveld, waarvan het domein deel uitmaakt van het waardevolle natuurgebied Het Broek.

De kapel zou volgens de literatuur in 1807 opgericht zijn. Indien deze datering klopt, maakt de gotische vormgeving van deur en vensters, als deze oorspronkelijk zijn, van dit gebouwtje wel een zeer vroeg voorbeeld van neogotiek. Een verklaring ligt mogelijk in het feit dat de kapel zou teruggaan op de slotkapel van het verdwenen kasteel.

Beschrijving

Het polygonale grondplan van de kapel wijkt af van de traditionele vorm van kapellen. De kapel is opgetrokken uit baksteen en is deels gecementeerd. De gevels worden gemarkeerd door steunberen en het rechthoekig uitspringend westelijk koor. De oostgevel is een puntgevel. De kapel is voorzien van een leien bedaking. De gevelvlakken worden doorbroken door spitsboogvensters met ijzeren roeden in beschilderde omlijstingen. De deur is ook spitsboogvormig en heeft een engelenkop op de makelaar.

In het bepleisterde en beschilderde interieur met koepelgewelf ziet men een geschilderd altaarstuk met de voorstelling van Sint-Franciscus Xaverius. De 14de-eeuwse altaarsteen zou afkomstig zijn uit de slotkapel van het kasteel. Verder is er nog een altaarstuk met de voorstelling van Sint-Franciscus Xaverius, een 16de-eeuwse missionaris in Oost-Azië. Bij sommige auteurs wordt dit stuk verkeerdelijk als 14de-eeuws gedateerd.

Ten noorden van de kapel bevindt zich een tamme kastanje (Castanea sativa) met een uitzonderlijk grote stamomtrek, eveneens gelegen op het domein van het voormalige kasteel van Blaasveld.

  • Beschermingsdossier DA002104, Venusstraat: Sint-Franciscuskapel (S.n., s.d.)
  • AERS W. 1999: Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen, 1997-1998, Turnhout, 121.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Broekstraat

Broekstraat (Willebroek)

omvat Opgaande kastanje in Domein Blaasveld

Broekstraat (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.