erfgoedobject

Vuurtoren en betonnen hekwerk

bouwkundig element
ID: 200822   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200822

Juridische gevolgen

Beschrijving

De huidige vuurtoren had een voorganger die op dezelfde plaats werd opgetrokken in 1883. Onthoofd tijdens W.O.I. In 1923 wordt een nieuw exemplaar gebouwd dat in 1926 in gebruik wordt genomen. In 1944 wordt deze toren uit wraakzucht door de Nazi's opgeblazen. De huidige vuurtoren wordt op 21 maart 1949 in gebruik genomen en is wat architectuur aangaat duidelijk geïnspireerd op de toren van 1923-26. Het betreft een cilindrische betonnen constructie die 155 treden telt (ijzeren spiltrap). De lantaarn of het lichthuis is geklonken en gebout en was vroeger van interne gordijnen voorzien.

De oorspronkelijke lichtinstallatie van de oude toren van 1923/26 werd opnieuw gemonteerd. Deze installatie van het merk 'Barbier, Bernard, Turenne S.A. Paris, nr onleesbaar' was immers in 1940 naar Parijs overgebracht. Recentere aanpassingen: vervanging van de gasinstallatie (verlichting + rotatie) door elektrische verlichting + rotatie.

Rond het terrein staat een betonnen hekwerk. In de onmiddellijke omgeving is een gedenkplaat opgesteld met de volgende tekst: 'Op 2 juli had op dit strand en in deze duinen de slag plaats tussen het Spaanse leger en het leger van de Republiek van de 7 Verenigde Provinciën. Prins Maurits, aanvoerder van dit laatste leger overwon aartshertog Albrecht van Habsburg. Duizenden soldaten uit geheel West-Europa sneuvelden er.'

  • WARZEE Philippe, De Vuurtorens van Vlaanderen, Brussel 1999
  • Internet: http://members.tripodnet.nl/vuurtorens/torens/belgië/nieuwpoort.htm

Bron     : Beschermingsdossier: DW000594
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Vuurtoren en betonnen hekwerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200822 (Geraadpleegd op 16-07-2019)