Muur van Geraardsbergen en kasseiweg Oudebergstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Geraardsbergen
Straat Muur, Oudeberg, Oudebergstraat
Locatie Muur zonder nummer, Oudeberg zonder nummer, Oudebergstraat zonder nummer, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Muur van Geraardsbergen en kasseiweg Oudebergstraat

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Muur van Geraardsbergen en kasseiweg Oudenbergstraat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Oudeberg en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1940.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

Deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het veertigjarige bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

Ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden, ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle wegen. Teneinde verdere erosie tegen te gaan, werden ze gekasseid.

De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter.

Bron: Beschermingsdossier DO000959

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Oudeberg

Oudeberg (Geraardsbergen)

maakt deel uit van Oudenberg

Driepikkel, Edingseweg, Klein-Frankrijkstraat, Kloefstraat, Muur, Onkerzelestraat, Oude Steenweg, Oudeberg,...

maakt deel uit van Oudenberg en omgeving

Driepikkel, Klein-Frankrijkstraat, Muur, Oude Steenweg, Oudeberg, Vierwindenstraat (Geraardsbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.