Kasseiweg Bosberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Moerbeke
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat zonder nummer, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kasseiweg Bosberg

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Bosberg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Raspaillebos, Moerbekebos en Karkoolbos

Deze bescherming is geldig sinds 25-04-1980.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

Deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

Ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden, ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle wegen. Teneinde verdere erosie tegen te gaan, werden ze gekasseid.

De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter.

Bron: Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000954, Kasseiwegen in Oost-Vlaanderen.

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerbeke

Moerbeke (Geraardsbergen)

maakt deel uit van Moerbekebos, Raspaillebos, Karkoolbos en omgeving

Galmaarden (Galmaarden), Grimminge, Moerbeke, Onkerzele, Zandbergen (Geraardsbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.