Klooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Meerbeke
Straat Nieuwstraat
Locatie Nieuwstraat 2, Ninove (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Klooster: vleugel
gelegen te Nieuwstraat 2 (Ninove)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-2000.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Meerbeke

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-2000.

Beschrijving

Rechts van het kerkhof bevindt zich een vleugel van het voormalig klooster, deel uitmakend van een grotendeels gemoderniseerd schoolcomplex met toegang via een nog oude in baksteen opgetrokken vleugel in de Nieuwstraat 2.

De aan het kerkhof grenzende vleugel bestaat uit een deels neoclassicistisch geïnspireerde, deels neogotische baksteenbouw, respectievelijk met leien dak en pannen zadeldaken, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het linker gedeelte, met door natuursteenblokken omlijste segmentboogramen en pilastergeledingen, werd recent van een bijkomende verdieping in het dakvolume voorzien. Het rechter gedeelte bestaat uit drie door lijstgevels onderbroken puntgevels. De linker en rechter risalieten, breder dan de centrale, zijn gevat in een puntboognis; de linker risaliet bevat bovendien een kapel met drielichtvenster en dakruiter. Onder een blind puntboogveld zijn de ramen met natuurstenen kruiskozijnen gevuld. De smallere middenrisaliet heeft een nis met beeld in het boven de aangrenzende lijstgevels oprijzend gevelvlak. Behalve bij de linkerrisaliet worden de ramen van het gelijkvloers en de verdieping verbonden door in het metselwerk uitgespaarde gekoppelde puntboogvelden.

Door zijn gevarieerde uitwerking contrasteert deze vleugel aan het kerkhof wel met de schoolmuur in de Sint-Berlindisstraat en vooral met de wat jongere neogotische vleugel van 1901 in de Nieuwstraat waarvan de architectuur eenvormiger en strakker aandoet.

Bron: Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Digitaal Beschermingsdossier DO002126, Kerkhof met muur en omgeving.

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Meerbeke

Gemeentehuisstraat, Halsesteenweg, Nieuwstraat, Sint-Berlindisstraat, Sint-Pietersstraat (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.