Archeologische site A in Velzeke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zottegem
Deelgemeente Velzeke-Ruddershove
Straat Provinciebaan
Locatie Provinciebaan zonder nummer, Zottegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Archeologische site A in Velzeke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De archeologische site A te Velzeke heeft ongetwijfeld een uniek karakter, vooral omwille van de aanwezigheid van een Vroeg-Romeinse legerplaats en de daarbij aansluitende handelskern die de kern vormt van de latere agglomeratie. Bovendien komen op deze site ook twee uitgestrekte nekropolen voor: een uit de Halstatt-periode en uit de Gallo-Romeinse tijd. Al deze elementen zijn tot op heden nog relatief goed bewaard gebleven. Unieke gegevens zijn hier o.m. beschikbaar over de structuur en de uitbouw van de Vroeg-Romeinse legerplaats, tot nog toe de enige in ons land. Van uitzonderlijk historische betekenis is ongetwijfeld de rol die deze militaire inplanting gespeeld heeft bij de organisatie en pacificatie van Noord-Gallië. Uitermate belangrijk zijn verder de gegevens omtrent structuur, de topografische ontwikkeling en de materiële aspecten van de pre-stedelijke agglomeratie. Deze ontwikkelde zich in de loop van de eerste eeuw na Christus tot de economische draaischijf van Zuid-Oost-Vlaanderen, een gebied met een sterke agrarische uitbouw.

De sociaal-culturele waarden van site A wordt benadrukt door de intentie om de site, na het afsluiten van het archeologisch onderzoek, als archeologisch park te integreren in het reeds bestaande openluchtmuseum.

Bron: Beschermingsdossier DO000838

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velzeke-Ruddershove

Velzeke-Ruddershove (Zottegem)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Archeologische site B

Steenbekestraat zonder nummer, Zottegem (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Romeins kamp en vicus

Provinciebaan zonder nummer (Zottegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.