Kasseiweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Torrekensstraat, Zink, Ruspoel, Munteplein
Locatie Torrekensstraat zonder nummer, Zink zonder nummer, Ruspoel zonder nummer, Munteplein zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kasseiweg

Deze bescherming is geldig sinds 29-02-2000.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Torrekensstraat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Munte

Deze bescherming is geldig sinds 29-02-2000.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

Het gekasseide wegdek van Munteplein en begin van Ruspoel is een onderdeel van een historisch wegenpatroon in Munte, dat de kouterrug van Munte, hier genaamd Asselkouter, dwarst en affirmeert sterk het historisch karakter van het huidig dorpscentrum van Munte geconcentreerd aan het Munteplein, in feite slechts een kruispunt van oude wegen dat pas in de tweede helft van de 19de eeuw de functie dorpskern verkreeg en waar slechts in een recente periode een klein gekasseid kerkplein voor de kerk werd aangelegd.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002139, Dorpskern Munte.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Munte

Asselkouter zonder nummer, Houtenmolenwegel zonder nummer, Munteplein 1-7, 2-6, Ruspoel 2-14, Torrekensstraat...

maakt deel uit van Torrekensstraat

Torrekensstraat (Merelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.