Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinsenhof
Locatie Prinsenhof zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als archeologische site Site van het Prinsenhof

Deze bescherming is geldig sinds 09-02-2015.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van het groots opgevatte grafelijke kasteel bleef in het stadsbeeld slechts één poort, bekend als de Donkere Poort, herkenbaar bewaard. Boven het huidige loopniveau bleef de omheiningsmuur van het Prinsenhof bewaard over een hoogte van meer dan 4.60 m. Om de 6 m wordt de muur ondersteund door steunberen met ingewerkt metselverband. In essentie is de omheiningsmuur een bakstenen constructie maar in het opgaande parement van de steunberen is ook witte kalkzandsteen verwerkt. Het onderzoek op die plaats wees tevens uit dat de omheiningsmuur van het Prinsenhof daar niet door een gracht was omringd. Het laag gelegen moerasgebied is in de loop der tijden voor diverse functies benut, onder meer als weiland en voor tuinbouw. Bij het tot stand komen van het fabriekscomplex vanaf 1848 werd het terrein opgehoogd en trok men de vroegere Prinsenhofomwalling hoger op.

Bij de bewaarde delen gaat het telkens om een bakstenen muur met plint van witte kalksteen aan de veldzijde.

De omheiningsmuur van het vroegere Prinsenhof is ook bepalend voor het in de 17de-eeuw op de terreinen van het voormalige Prinsenhof gebouwde klooster van de ongeschoeide karmelieten. Het werd opgetrokken in baksteen en voorzien van rechthoekige, naar boven toe verlengende steunberen. Aan de buitenkant valt het tracé van de omheiningsmuur samen met de voorgevel van de kerk van de ongeschoeide karmelieten en de ten westen belendende kloostergebouwen. Aan de veldzijde daarvan bevond zich een gracht van ca. 3 m breed, vermoedelijk een afwateringsgracht. Verschillende relicten daarvan zijn in situ of in de perceelsstructuur terug te vinden, of worden aangegeven door iconografie, kaartmateriaal of waarnemingen ter gelegenheid van werken.

Bron: Beschermingsdossier DO002161

Relaties

maakt deel uit van Prinsenhof

Prinsenhof (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.