Kasseiweg Borstekouterstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Borstekouterstraat
Locatie Borstekouterstraat zonder nummer, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Borstekouterstraat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

is deel van de bescherming als monument Kasseiweg Borstekouterstraat, kerkplein en kerkhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-04-2001.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen
Datering17de eeuw, 18de eeuw

Beschrijving

Het gekasseide deel van de Borstekouterstraat is gelegen in het centrum van de dorpskom van Roborst. In het verlengde van de Borstekouterstraat bevindt zich de als monument beschermde Paddestraat te Velzeke (deelgemeente van Zottegem).

Er bestaat geen twijfel dat kasseiwegen een belangrijke weerspiegeling zijn van ons verleden. Ze getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken. Reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werden de heirbanen met stenen verhard. Men gebruikte toen plaatselijk aanwezige steensoorten. Zo werden de in de Vlaamse Ardennen de veel voorkomende kiezelzandtenen van het Paniseliaan, glauconiethoudende kwartszandstenen en silexkeien gebruikt.

Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, in het begin van de 17de eeuw werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarige bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd. Voorheen verliep alle verkeer in hoofdzaak via de waterwegen. Overigens zijn kasseiwegen tevens belangrijk om industrieel-archeologische redenen. De technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording kunnen hierbij van belang zijn.

Voor straatsteen werd in onze contreien voornamelijk porfier aangewend.

  • ROGGE M.: Een bijdrage tot de studie van het Gallo-Romeinse wegennet in de streek tussen Schelde en Dender, Helinium 11.2, 124-153.

Bron: Beschermingsdossier DO002171

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Borstekouterstraat

Borstekouterstraat (Zwalm)

maakt deel uit van Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Borstekouterstraat, Fonteinstraat, Huttegemstraat, Machelgemstraat (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.