Woning Claus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Mgr. Stillemansstraat
Locatie Mgr. Stillemansstraat 28, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Woning Claus

Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mgr. Stillemansstraat

Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlart deco
Dateringinterbellum

Beschrijving

Woonhuis uit 1935 naar een ontwerp van architect H. Faem in opdracht van Georges Claus.

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Bakstenen lijstgevel met voorgevelparament in geglazuurde witte baksteen, op een hardstenen plint. Linkertravee met houten vleugeldeur, hardstenen tussendorpel waarboven driedelig in hardsteen gevat bovenlicht. Driehoekig uitkragende erker op de eerste en tweede verdieping, met hardstenen sokkel en uitkragende kroonlijst in blauwe hardsteen. Houten ramen met twee vleugels en bovenlichten met glas in lood. Rechtertravee met telkens twee ramen op elke bouwlaag. Op het gelijkvloers met uitkragende latei in hardsteen, schuiframen met vierdelige bovenlichten. Ramen op de verdieping, zoals de ramen van de erker, gevat in doorlopende geprofileerde hardstenen omlijstingen, onder hardstenen kroonlijst met grote pseudo-sluitsteen. Borstwering derde bouwlaag met vlakke vierkante hardstenen panelen. Rechthoekige vensters met houten schuiframen met glas-in-loodpanelen bij de bovenlichten. Breed uitkragende houten kroonlijst die de driehoekige erker volgt.

Het interieur is naar verluidt goed bewaard gebleven.

 • Stadsarchief Sint-Niklaas - Modern archief nummer 3737/7592.
 • CAPITEYN A. e.a. s.d.: Catalogus tentoonstelling "Interbellum in Gent 1919-1939", Stad Gent.
 • DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
 • DEMEY A. 1983: Het land van Waas. Tien eeuwen bouwkunst, Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas, deel 18, s.l.
 • DEMEY A. & CHARLIER G. 1988: Sint-Niklaas aan het woord, Brugge.
 • DEMEY A. 1998: Art deco in Sint-Niklaas, Gent.
 • DEMEY A., DUBOIS M., LAPORTE D. & POULAIN N. 1993: Jonge bouwkunst in Vlaanderen, Gent.
 • KLINCKAERT H. 1986-1987: Drie Art Deco wijken te Sint-Niklaas, onuitgegeven eindverhandeling 5de jaar architectuur, Hoger Architectuur Instituut Sint Lucas Gent.
 • MEGANCK L. 1995: Bijdrage tot de methodologie van het onderzoek van Interbellumarchitectuur, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, deel XXX, Gent.
 • POULAIN N. e.a. 1980: Catalogus tentoonstelling Art Deco - Sint-Niklaas 11 mei - 7 september 1980, s.l.
 • VAN EYCK L. 1992-1993: De architectenfamilie Waterschoot te Sint-Niklaas, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002188, Mgr. Stillemansstraat

Auteurs: Matthijs, Paul

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mgr. Stillemansstraat

Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.