erfgoedobject

Woning Claus

bouwkundig element
ID: 200921   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200921

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is aangeduid als beschermd monument Woning Claus
  Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mgr. Stillemansstraat
  Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002

Beschrijving

Woonhuis uit 1935 naar een ontwerp van architect H. Faem in opdracht van Georges Claus.

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Bakstenen lijstgevel met voorgevelparement in geglazuurde witte baksteen, op een hardstenen plint. Linkertravee met houten vleugeldeur, hardstenen tussendorpel waarboven driedelig in hardsteen gevat bovenlicht. Driehoekig uitkragende erker op de eerste en tweede verdieping, met hardstenen sokkel en uitkragende kroonlijst in blauwe hardsteen. Houten ramen met twee vleugels en bovenlichten met glas in lood. Rechtertravee met telkens twee ramen op elke bouwlaag. Op het gelijkvloers met uitkragende latei in hardsteen, schuiframen met vierdelige bovenlichten. Ramen op de verdieping, zoals de ramen van de erker, gevat in doorlopende geprofileerde hardstenen omlijstingen, onder hardstenen kroonlijst met grote pseudo-sluitsteen. Borstwering derde bouwlaag met vlakke vierkante hardstenen panelen. Rechthoekige vensters met houten schuiframen met glas-in-loodpanelen bij de bovenlichten. Breed uitkragende houten kroonlijst die de driehoekige erker volgt.

Het interieur is naar verluidt goed bewaard gebleven.

 • Stadsarchief Sint-Niklaas, Modern archief 3737/7592.
 • CAPITEYN A. e.a. s.d.: Catalogus tentoonstelling "Interbellum in Gent 1919-1939", Stad Gent.
 • DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
 • DEMEY A. 1983: Het land van Waas. Tien eeuwen bouwkunst, Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas, deel 18, s.l.
 • DEMEY A. & CHARLIER G. 1988: Sint-Niklaas aan het woord, Brugge.
 • DEMEY A. 1998: Art deco in Sint-Niklaas, Gent.
 • DEMEY A., DUBOIS M., LAPORTE D. & POULAIN N. 1993: Jonge bouwkunst in Vlaanderen, Gent.
 • KLINCKAERT H. 1986-1987: Drie Art Deco wijken te Sint-Niklaas, onuitgegeven eindverhandeling 5de jaar architectuur, Hoger Architectuur Instituut Sint Lucas Gent.
 • MEGANCK L. 1995: Bijdrage tot de methodologie van het onderzoek van Interbellumarchitectuur, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, deel XXX, Gent.
 • POULAIN N. e.a. 1980: Catalogus tentoonstelling Art Deco - Sint-Niklaas 11 mei - 7 september 1980, s.l.
 • VAN EYCK L. 1992-1993: De architectenfamilie Waterschoot te Sint-Niklaas, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent.

Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002188, Mgr. Stillemansstraat
Auteurs :  Matthijs, Paul
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Huizenrij Mgr. Stillemansstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woning Claus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200921 (Geraadpleegd op 28-11-2020)